BAS Медицина
  • 25 September 2019

BAS Медицина

Конфігурація «BAS Медицина» призначена для автоматизації діяльності медичних установ різних організаційно-правових форм, які надають медичну допомогу в амбулаторно-поліклінічних і стаціонарних умовах; для автоматизації кількісно-сумового обліку медикаментів та товарів медичного призначення в аптечних пунктах. Прикладне рішення «BAS Медицина» дозволяє створити єдиний інформаційний простір медичної організації з розділенням доступу до баз даних для виконання обов’язків, згідно посадових інструкцій. Є можливість вести облік за кількома медичними організаціями в одній інформаційній базі. Програма дозволяє комплексно автоматизувати різні види діяльності медичної організації, забезпечуючи тим самим ефективне управління сучасною медичною організацією. Завдяки широким можливостям, налаштування системи можна пристосувати до різних бізнес-процесів медичної організації. Конфігурація автоматизує наступні види діяльності медичної організації: облік пацієнтів: введення персональні дані пацієнта, контактну інформацію, дані медичного страхування та іншу інформацію; ведення електронних медичних карт пацієнта;
 
облік і ведення прикріплених до лікарських дільниць пацієнтів; формування замовлень пацієнта, планування медичних послуг (запис на прийом), формування рахунків на оплату; планування роботи медичної організації: складання робочих графіків медичного персоналу, графіків роботи приміщень та медичного обладнання; прийом оплати за медичні послуги від фізичних осіб: облік готівкових і безготівкових грошових коштів, друк касових чеків; формування завдань медичного персоналу за зміну; реєстрація документів: контрольної карти диспансерного спостереження; направлення на госпіталізацію, відновлювальне лікування, обстеження, консультацію; талона амбулаторного пацієнта; медичного свідоцтва про смерть (форма № 106/о); рецептів (форми Ф1, Ф3); взаємодія з PACS і медичним обладнанням за стандартом DICOM 3; облік виконаних медичних послуг; формування, друк та облік листків непрацездатності; облік роботи з контрагентами: введення даних контрагентів, у тому числі страхових компаній та інших юридичних осіб, облік угод і договорів на надання медичної допомоги; здійснення взаєморозрахунків з юридичними особами, формування рахунків за надану медичну допомогу; встановлення цін і знижок; проведення профоглядів для співробітників підприємств-замовників послуг. У контексті лікарняних аптек, програма призначена для: ведення обліку руху по номенклатурі медикаментів та товарів медичного призначення, в тому числі по серіях, термінах придатності, документах надходжень (облік по партіям); облік по складах (сумовий і кількісний), вирівнювання залишків за результатами інвентаризації; ведення обліку на всіх рівнях: як у лікарняних аптеках, так і у всіх відділеннях медичної установи; ведення окремого обліку за джерелами фінансування; внутрішнє переміщення товарів між складами; облік власних виготовлених лікарських препаратів, розфасовка готових лікарських препаратів; формування вимог відділень за формальними ознаками лікарського засобу (за діючою речовиною або по міжнародному непатентованному найменуванню, торговим найменуванням, формою випуску і т. д.); формування розгорнутих аналітичних звітів по руху лікарських засобів та товарів медичного призначення; перевірка серій за переліком вилучених з обігу лікарських препаратів; підтримка зовнішнього торгового обладнання: терміналів збору даних, сканерів штрих-кодів і т. д; облік замовлень та повернень товарів постачальникам; Можливе ведення обліку і формування звітності препаратів, які належать до груп лікарських засобів суворої звітності: наркотичні та психотропні речовини (за групами); сильнодіючі речовини та отрути; безрецептурні препарати. Програма дозволяє вести аналітичний облік ліків за формальними ознаками: діюча речовина або міжнародного непатентованого найменування; торговельне найменування; лікарська форма та форма випуску. Програма має два окремі рішення: «BAS Медицина. Поліклініка» та «BAS Медицина. Лікарня». Для поліклінік наявна можливість автоматизації: реєстратури; планування медичних послуг і прийомів; контроль виконання поставлених задач; ведення профоглядів; електронні медичні карти; листки непрацездатності; управління закупками, складами, запасами у кабінетах і відділеннях; перевірка вилучених із обігу серій препаратів. Для лікарень є додатково можливості програми для: приймального відділення, інших відділень (по кожному окремо); адміністрування; регламентована звітність. Завдяки великим можливостям налаштування програма здатна виконувати всі функції обліку – від ведення довідників і первинних документів до отримання аналітичних звітів, на основі яких керівники різних підрозділів можуть приймати обґрунтовані управлінські рішення. Однак «BAS Медицина» не призначена для ведення повноцінного бухгалтерського обліку і формування всіх необхідних регламентних документів для подання їх у державні податкові органи. Ці завдання вирішуються в інших бухгалтерських конфігураціях. У програмі «BAS Медицина» передбачена можливість вивантаження даних на рівні первинних документів та проводок у наступні конфігурації: «BAS Бухгалтерія, ред. 2.1», «Бухгалтерія для України, ред. 2.0». Звертаємо вашу увагу: всі права на конфігурації належать компанії «NetHelp» (Польща).

Back to the list