1С:Підприємство 8
  • 12.09.2019

1С:Підприємство 8

Характеристика конфігурації

«BAS Документообіг КОРП» орієнтований на бюджетні установи, а також середні і великі комерційні підприємства та призначений для комплексного вирішення широкого спектру завдань автоматизації обліку документів, взаємодії співробітників, Контролю та аналізу виконавської дисципліни:

·        централізоване безпечне зберігання документів;

·        оперативний доступ до документів з урахуванням прав користувачів;

·        облік вхідних, вихідних і внутрішніх документів;

·        облік звернень громадян;

·        облік договорів, починаючи від підготовки проекту та закінчуючи контролем виконання зобов'язань і розірванням договору;

·        облік і контроль переадресації документів у сторонні організації і з них;

·        використання сертифікованих механізмів ЕЦП для підписання та шифрування документів та файлів;

·        перегляд і редагування документів;

·        контроль версій документів;

·        повнотекстовий пошук документів за їх змістом;

·        робота з документами будь-яких типів: офісними документами, текстами, зображеннями, аудіо-і відеофайлами, документами систем проектування, архівами, додатками і т. д.;

·        автоматичне заповнення нових файлів і документів на підставі заздалегідь налаштованих шаблонів;

·        штрихкодування паперових документів, автоматичне удруковування штрихкодів та реєстраційних штампів на титульні листи паперових документів, пошук документів і файлів по штрихкоду;

·        автоматизація колективної роботи користувачів з документами і файлами з використанням таких бізнес-процесів, як розгляд, виконання, узгодження, затвердження, реєстрація;

·        умовна маршрутизація бізнес-процесів, що настроюється користувачами;

·        підтримка складних процедур узгодження, наприклад паралельне, послідовне або змішане узгодження з використанням умов маршрутизації;

·        підтримка декількох резолюцій в документах, у тому числі і резолюцій посадових осіб сторонніх організацій;

·        привласнення будь-яким даним різних тематичних категорій, як ручне, так і автоматичне, засноване на аналізі змісту документів і файлів;

·        контроль виконавчої дисципліни, в тому числі і по роботі зі зверненнями громадян;

·        шаблони процесів обробки документів, що настроюються користувачами;

·        зв'язки між документами, що настроюються, як односторонні, так і двосторонні;

·        автоматичний запуск будь-яких бізнес-процесів за розкладом;

·        автоматизоване завантаження документів з електронної пошти;

·        завантаження файлів зі сканера, у тому числі і потокове з автоматичним розпізнаванням штрихкодів;

·        облік і контроль робочого часу співробітників;

·        онлайн і оффлайн обмін даними з іншими типовими конфігураціями.

 

Облік документів ведеться в розрізі видів документів, відповідно до положення про документообіг підприємства. Принципи обліку вхідних, вихідних і внутрішніх документів, закладені в програму, відповідають українському законодавству, інструкціям, ДСТУ.

«BAS Документообіг КОРП» не має галузевої специфіки і може ефективно використовуватися як в бюджетному секторі, так і в комерційних підприємствах, будь то розподілена холдингова структура з великою кількістю користувачів або середнє підприємство.

«BAS Документообіг КОРП» підтримує багатокористувацьку роботу в локальній мережі або через Інтернет, у тому числі і через веб-браузери.

 

Back to the list

Інші новини