BAS Документообіг КОРП
 • 12.09.2019

BAS Документообіг КОРП

Характеристика конфігурації

«BAS Документообіг КОРП» орієнтований на бюджетні установи, а також середні і великі комерційні підприємства та призначений для комплексного вирішення широкого спектру завдань автоматизації обліку документів, взаємодії співробітників, Контролю та аналізу виконавської дисципліни:

 • централізоване безпечне зберігання документів;
 • оперативний доступ до документів з урахуванням прав користувачів;
 • облік вхідних, вихідних і внутрішніх документів;
 • облік звернень громадян;
 •  облік договорів, починаючи від підготовки проекту та закінчуючи контролем виконання зобов'язань і розірванням договору;
 • використання сертифікованих механізмів ЕЦП для підписання та шифрування документів та файлів;
 • перегляд і редагування документів;
 • контроль версій документів;
 • повнотекстовий пошук документів за їх змістом;
 • робота з документами будь-яких типів: офісними документами, текстами, зображеннями, аудіо-і відеофайлами, документами систем проектування, архівами, додатками і т. д.;
 • автоматичне заповнення нових файлів і документів на підставі заздалегідь налаштованих шаблонів;
 • штрихкодування паперових документів, автоматичне удруковування штрихкодів та реєстраційних штампів на титульні листи паперових документів, пошук документів і файлів по штрихкоду;
 • автоматизація колективної роботи користувачів з документами і файлами з використанням таких бізнес-процесів, як розгляд, виконання, узгодження, затвердження, реєстрація;
 • умовна маршрутизація бізнес-процесів, що настроюється користувачами;
 • підтримка складних процедур узгодження, наприклад паралельне, послідовне або змішане узгодження з використанням умов маршрутизації;
 • підтримка декількох резолюцій в документах, у тому числі і резолюцій посадових осіб сторонніх організацій;
 • привласнення будь-яким даним різних тематичних категорій, як ручне, так і автоматичне, засноване на аналізі змісту документів і файлів;
 • контроль виконавчої дисципліни, в тому числі і по роботі зі зверненнями громадян;
 • шаблони процесів обробки документів, що настроюються користувачами;
 • зв'язки між документами, що настроюються, як односторонні, так і двосторонні;
 • автоматичний запуск будь-яких бізнес-процесів за розкладом;
 • автоматизоване завантаження документів з електронної пошти;
 • завантаження файлів зі сканера, у тому числі і потокове з автоматичним розпізнаванням штрихкодів;
 • облік і контроль робочого часу співробітників;
 • онлайн і оффлайн обмін даними з іншими типовими конфігураціями.

Облік документів ведеться в розрізі видів документів, відповідно до положення про документообіг підприємства. Принципи обліку вхідних, вихідних і внутрішніх документів, закладені в програму, відповідають українському законодавству, інструкціям, ДСТУ.

«BAS Документообіг КОРП» не має галузевої специфіки і може ефективно використовуватися як в бюджетному секторі, так і в комерційних підприємствах, будь то розподілена холдингова структура з великою кількістю користувачів або середнє підприємство.

«BAS Документообіг КОРП» підтримує багатокористувацьку роботу в локальній мережі або через Інтернет, у тому числі і через веб-браузери.

 

Back to the list