• 06.04.2020

ДПСУ надала повний перелік чинних міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування

Коментар
ДПСУ в листі від 04.02.2020 р № 1852 / 7 / 99-00-09-02-02-07 надала повний перелік міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування, що діють станом на 1 січня 2020 року.
Нагадаємо, що подвійне оподаткування - це одночасне обкладання доходів в різних країнах однаковими податками. Подвійне оподаткування викликано тим, що найчастіше податковий нерезидент повинен платити податки від прибутку одночасно і за місцем свого фактичного перебування та за місцем свого громадянства. Щоб уникнути подібних колізій, країни підписують угоди про уникнення подвійного оподаткування, перелік яких наведено в коментованому документі.
Відповідно до принципів таких міжнародних договорів проблема подвійного оподаткування
вирішується шляхом:

  • заліку в ініціативному порядку своїм резидентам податків, сплачених за кордоном;
  • встановлення правил, що розмежовують юрисдикції країн (країни - резиденції компанії і країни, де вона отримує дохід).
Цей порядок закріплений ПКУ.
Так, згідно зі ст.3 ПКУ міжнародні договори, ратифіковані ВРУ, є невід'ємною частиною податкового законодавства України. Причому, якщо таким міжнародним договором встановлено інші правила, ніж передбачені ПКУ, то застосовуються правила міжнародного договору (п.3.2 ст.3 ПКУ).
Що стосується податків, сплачених резидентами України за кордоном, діє правило, закріплене в п.13.4 ст.13 ПКУ, згідно з яким суми таких податків підлягають заліку в Україні. Для підтвердження факту сплати податку за кордоном резидент зобов'язаний мати в наявності відповідний підтверджуючий документ (довідку), виданий уповноваженим органом країни сплати податку. Цей документ (довідка) повинен містити всю необхідну інформацію про податок (суму сплаченого податку та / або збору, базу / об'єкт для його нарахування) і відповідним чином легалізований (п.13.5 ст.13 ПКУ).
Порядок оподаткування доходів нерезидентів - юридичних осіб регулюється вимогами пп.141.4.2 ст.141 ПКУ, згідно з яким резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента будь-яку виплату доходу з джерелом його походження з України, утримують податок з таких доходів за ставкою в розмірі 15% (крім доходів, зазначених у пп.141.4.3 - 141.4.6 і пп.141.4.11) від їх суми та за їх рахунок, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюють ся виплати.
Міжнародним договором про подвійне оподаткування можуть бути передбачені різні пільги з оподаткування окремих видів доходів у вигляді:
  • звільнення від оподаткування;
  • зменшення ставки податку;
  • повернення різниці між сплаченою сумою податку і сумою, яку нерезиденту необхідно сплатити відповідно до міжнародного договору (п.103.1 ст.103 ПКУ).
Резидент як податковий агент нерезидента, на адресу якого виплачується дохід, має право самостійно застосувати пільгу з оподаткування, скориставшись відповідною нормою міжнародного договору, але тільки за умови дотримання вимог, передбачених п.103.2 ст.103 ПКУ, а саме:
  • нерезидент - отримувач доходу є бенефіціарним (фактичним) отримувачем такого доходу;
  • наявність у резидента, що виплачує дохід, документа, що підтверджує статус нерезидента як податкового резидента країни, з якою Україна укладено відповідний міжнародний договір, на підставі якої застосовується пільга по оподаткуванню.
При невиконанні цих умов дохід нерезидента підлягає оподаткуванню в порядку, встановленому національним законодавством України, тобто відповідно до вимог пп.141.4.2 ст.141 ПКУ.
Таким чином, при виплаті доходу на адресу нерезидента резидент для визначення ставки оподаткування повинен:
  • вивчити вимоги відповідного міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування. Відзначимо, що практично всі такі міжнародні договори структуровані однаково і містять приблизно однаковий перелік податків, за якими визначається особливий (пільговий) порядок оподаткування. Рекомендації щодо деталізації норм таких договорів наведені головним податковим органом в листі від 27.12.2012 р № 12744/0 / 71-12 / 12-1017;
  • перевірити бенефіціарним нерезидента щодо виплачуваного доходу;
  • отримати документальне підтвердження статусу нерезидента як податкового резидента країни, з якою Україна укладено міжнародний договір, на підставі якого застосовується пільгова ставка оподаткування.

Back to the list

Інші новини