• 19.03.2020

ДПСУ нагадала порядок сплати податку з доходу нерезидента, а також порядок повернення надміру сплаченого податку з бюджету

Коментар
Фахівці ДПСУ в НК від 15.01.2020 р № 109/6 / 99-00-04-03-02-06 / ІПК нагадали порядок сплати податку з доходу нерезидента, а також порядок повернення надміру сплаченого податку з бюджету відповідно до вимог ПКУ.
Так, при виплаті нерезиденту - юридичній особі доходу з джерелом його походження з України резидент зобов'язаний утримати з доходу податок і сплатити його до бюджету в порядку, передбаченому п.141.4 ст.141 ПКУ. Податок сплачується за рахунок доходу нерезидента за ставкою 15% (за винятком окремих видів доходів), якщо інше не передбачено положеннями відповідних міжнародних договорів (конвенцій), укладених Україною з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати (пп.141.4.2 ст. 141 ПКУ). Якщо нормами відповідної Конвенції передбачена менша (пільгова) ставка оподаткування, для правомірності її застосування резидент зобов'язаний дотримати вимоги п.103.2 ст.103 ПКУ, згідно з яким нерезидент - отримувач доходу повинен:

  • бути бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу;
  • підтвердити відповідним документом свій статус податкового резидента тієї країни, з якої Україна укладена Конвенція, на підставі якої застосовується пільгова ставка оподаткування.
При невиконанні цих умов дохід нерезидента підлягає оподаткуванню за основною ставкою, встановленою ПКУ.
Визначившись зі ставкою оподаткування, резидент утримує податок з доходу нерезидента і сплачує його до бюджету, після чого подає до податкового органу відповідно до п.103.9 ст.103 ПКУ звіт про виплачений дохід. Таким звітом є додаток ПН до рядка 23 податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Мінфіну України від 20.10.2015 р № 897, в редакції наказу Мінфіну України від 28.04.2017 р № 467 (Декларація).
На це звертає увагу головний податковий орган у коментованому листі, зазначаючи при цьому, що в рядку 25 Декларації вказується сума податків, що утримується при виплаті доходів нерезидентам, нарахованих за результатами останнього (звітного) податкового періоду, що дорівнює різниці між рядками 23ПН і 24 Декларації. Для платників, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік, рядок 25 дорівнює рядку 23ПН Декларації.
Порядок повернення надміру утриманого та перерахованого до бюджету податку на доходи нерезидента визначено пп.103.11 - 103.14 ст.103 ПКУ, якими передбачено право на повернення суми коштів надміру сплаченого податку за заявою самого нерезидента, з доходу якого було утримано податок.
Заява на повернення коштів оформляється нерезидентом в довільній формі і подається разом з підтверджуючими документами в податковий орган за місцем реєстрації резидента, що виплатила дохід (утримала податок).
При підтвердженні факту зайвого утримання сум податку податковий орган приймає рішення про повернення відповідної суми нерезидентові (копії рішення надаються нерезидентові (уповноваженій особі) і резиденту, який виплатив дохід). У разі відмови в поверненні суми податку податковий орган зобов'язаний надати нерезидентові (уповноваженій особі) обґрунтовану відповідь.
Висновок про повернення сум надміру сплаченого податку надсилається до відповідного органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, який, в свою чергу, здійснює перерахування коштів на рахунок резидента - особи, утримала податок з доходу нерезидента.
Резидент повертає нерезиденту затребувану суму різниці:
  • після отримання копії рішення контролюючого органу про повернення суми;
  • або після безпосереднього повернення коштів з бюджету.
Фахівці ДПСУ в коментованому листі акцентують увагу на тому, що повернення нерезиденту зайво утриманого та перерахованого до бюджету податку здійснюється виключно на підставі рішення контролюючого органу за заявою нерезидента або посадової (уповноваженої) особи нерезидента. При цьому така заява може бути подана до контролюючого органу не пізніше 1095 дня, наступного за днем ​​здійснення такої переплати або отримання права на таке відшкодування.
З цього висновку випливає, що іншим способом не можна повернути з бюджету надміру сплачений податок з доходу нерезидента, а тільки безпосередньо за заявою нерезидента. Однак раніше фахівці ДПСУ в ІНК від 11.09.2019 р № 118/6 / 99-00-07-02-02-15 / ІПК роз'яснювали, що суму надміру сплаченого податку з доходів нерезидентів можливо повернути двома способами, нагадуючи про можливість реалізації права на уточнення задекларованої суми податку в сторону зменшення шляхом подання уточнюючої податкової декларації з податку на прибуток. 
У коментованому листі про цей варіант не згадується. Хоча формально причини формування суми на повернення коштів з бюджету можуть бути різні, починаючи від застосування резидентом ставки оподаткування, з якої не згоден нерезидент, закінчуючи простою опискою в розрахунку при нарахуванні податку.
Тому, в разі незгоди нерезидента зі ставкою податку (наприклад, якщо нерезидент вважає необгрунтованим незастосування ставки, передбаченої відповідною Конвенцією), повернення надміру сплаченої суми податку може здійснюватися виключно за заявою нерезидента. Якщо ж в розрахунках допущена описка, то цю помилку можна виправити шляхом подання уточнюючого розрахунку до Декларації без заяви нерезидента. Однак в цьому випадку, беручи до уваги коментований роз'яснення, слід отримати індивідуальну податкову консультацію, направивши відповідний запит до податкового органу за місцем своєї реєстрації.
Додатково зазначимо, що 20 грудня 2019 року набрав чинності наказ Мінфіну України від 14.11.2019 р № 481 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» (Наказ № 481), який, крім іншого, вносить зміни в додаток ПН до Декларації (див. коментар до даного Наказу), а саме:
  • в заголовної частини при заповненні рядків «Повне найменування нерезидента» і «Місцезнаходження нерезидента» зазначаються найменування і місцезнаходження нерезидента відповідно до контракту / договором;
  • вилучено рядок 12 по оподаткуванню доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України у вигляді внесків та премій на страхування і перестрахування ризиків в Україні за ставкою в розмірі 15% в зв'язку з тим, що такі доходи оподатковуються за ставками, визначеними п.141.4 .5 ст.141 ПКУ (нульова ставка, 4% і 12%);
  • нумерація рядків 13 - 28 змінена на 12 - 27.
На ці зміни звертають увагу фахівці головного податкового органу в листі від 16.01.2020 р № 757/7 / 99-00-07-02-01-07.


Back to the list

Інші новини