• 23.06.2020

ДПСУ роз'яснила нововведення Закону № 466, пов'язані зі стягненням податку на прибуток підприємств

Коментар
ДПСУ в листі від 04.06.2020 р № 8939/7 / 99-00-07-02-01-07 роз'яснила нововведення Закону № 466, пов'язані зі стягненням податку на прибуток підприємств. Розглянемо основні положення даного листа.
1. У разі виплати доходів нерезидентам у 2020 році юридичні та фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, фізичні особи - підприємці та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, представляють за звітний 2020 рік декларацію з податку на прибуток з додатком ПН, в якому відображають такі доходи нерезидентів та відповідні суми податку.
Ця вимога обумовлена внесенням змін до пп.133.1.1 ст.133 ПКУ (вступили в чинності 23 травня 2020 року) і в п.137.5 ст.137 ПКУ (вступають в чинності 1 січня 2021 року).
2. Платники податку на прибуток, які відповідно до Закону про бухоблік зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком, представляють контролюючому органу:

  • разом з декларацією з податку на прибуток за 2020 рік Баланс і Звіт про фінрезультати, складені до перевірки фінансової звітності аудитором;
  • річну фінансову звітність за 2020 рік разом з аудиторським висновком в термін не пізніше 10 червня 2021 року.

Дані вимоги обумовлені внесенням змін до п.46.2 ст.46 ПКУ, які вступили в чинності 23 травня 2020 року.
3. Платники податку на прибуток, у яких річний дохід за 2020 рік не перевищує 40 млн. Грн.:

  • зможуть прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на всі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до розділу III «Податок на прибуток підприємств» ПКУ, в декларації з податку на прибуток за 2020 рік ;
  • зможуть застосовувати в 2021 році річний податковий (звітний) період з податку на прибуток підприємств.
При цьому в 2020 році річний податковий (звітний) період з податку на прибуток підприємств застосовується платниками, у яких річний дохід за 2019 рік не перевищує 20 млн. Грн.
Дані вимоги обумовлені внесенням змін до пп.134.1.1 ст.134 ПКУ (вступили в чинності 23 травня 2020 року) і в п.137.5 ст.137 ПКУ (вступають в чинності 1 січня 2021 року).
4. Виробники сільськогосподарської продукції подають декларацію з податку на прибуток за звітний період - півріччя 2020 року і в подальшому зможуть застосовувати особливий річний період, що починається з 1 липня 2020 року і закінчується 30 червня 2021 року.
Дані вимоги обумовлені внесенням змін до пп.137.4.1 ст.137 ПКУ і в пп.14.1.234 ст.14 ПКУ, які вступили в чинності 23 травня 2020 року.
5. Новий вартісної критерій (20 тис. Грн.) Буде застосовуватися до основних засобів, які вводяться в експлуатацію після 22 травня 2020 року. Основні засоби, введені в експлуатацію до 23 травня 2020 року, продовжують амортизуватися в податковому обліку, навіть якщо їх залишкова балансова вартість не перевищує 20 тис. Грн.
Нагадаємо, зміни щодо підвищення вартісного критерію для основних засобів з 6 до 20 тис. Грн., Внесені в пп.14.1.138 ПКУ і в пп.138.3.3 ст.138 ПКУ, та вступили в чинності 23 травня 2020 року.
6. Платники податку на прибуток мають право застосувати прискорену амортизацію, певну п.43 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, починаючи зі звітного періоду - півріччя 2020 року, і відобразити відповідні суми прискореної амортизації в додатку АМ до декларації з податку на прибуток за цей період.
7. Платники податку до внесення відповідних змін до декларації з податку на прибуток можуть відображати податкові різниці, передбачені:
  • пп.140.4.5 ст.140 ПКУ - в стр.3.2.4 «Сума від'ємного значення об'єкта оподаткування минуло податкових ...» додатка РІ «різниці»;
  • пп.140.5.11 ст.140 ПКУ - в стр.3.1.11 «Сума витрат від Визнання штрафів, пені, неустойок, нарахованих відповідно до Цивільного законодавства та цивільно-правових договорів на Користь осіб, что НЕ є платниками податку (кроме фізичних осіб ), та на Користь платників податку, Які оподатковуються за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України ... »додатка РІ« різниці »;
  • пп.140.5.15 ст.140 ПКУ - в будь-якій зручній рядку додатка РІ «різниці», яка передбачає збільшення фінансового результату до оподаткування, із зазначенням цього факту в спеціальному полі декларації з податку на прибуток.


Back to the list