ДПСУ роз'яснила особливості обліку податку на прибуток, сплаченого за кордоном
  • 15.05.2020

ДПСУ роз'яснила особливості обліку податку на прибуток, сплаченого за кордоном

Коментар
Фахівці ДПСУ в ІНК від 16.01.2020 р № 152/6 / 99-00-07-02-02-06 / ІПК розглянули нюанси обліку податку на прибуток, сплаченого за кордоном.
Так, відповідно до вимог ст.13 і пп.141.4.9 ст.141 ПКУ суми податків і зборів, сплачені за межами України, зараховуються під час розрахунку податків та зборів в Україні за правилами, встановленими ПКУ. Для цього платник податку зобов'язаний отримати від компетентного органу країни, де він отримує дохід (прибуток) довідку про суму сплаченого податку, а також про базу або об'єкт оподаткування. Дана довідка підлягає легалізації у відповідній країні, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України.
У коментованому документі ДПСУ роз'яснила, що платник податків, який сплатив податок за кордоном, не має права на зменшення нарахованої суми податку на прибуток, якщо довідка, яка надана їм до контролюючого органу, підтверджує сплату податку за межами України в попередньому звітному періоді. У цьому випадку платник податків має право зменшити нараховане податкове зобов'язання з податку на прибуток, задеклароване в декларації за такий попередній податковий (звітний) період, шляхом подання уточнюючої декларації в порядку, передбаченому ст.50 ПКУ.
Додатково слід звернути увагу на відповідь на питання, можливість зарахування у зменшення податку на прибуток сплачені за митним кордоном України податки (в тому числі сплачені відокремленим підрозділом, яке знаходиться за межами України), розміщений на загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР» на офіційному порталі ДПСУ (http://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=/db/content/acttaxu/src/ques) (категорія 102. «Податок на прибуток підприємств», «категорія 102.02 об'єкт оподаткування »), в якій роз'яснено нюанси обліку сум сплаченого податку за гр Аніція з урахуванням вимог ПКУ.
Зокрема, ДПСУ нагадала, що в зменшення податкових зобов'язань не зараховуються такі податки, сплачені в інших країнах:

  • податок на капітал / майно та приріст капіталу;
  • поштові податки;
  • податки на реалізацію (продаж);
  • інші непрямі податки незалежно від того, чи підпадають вони під категорію прибуткових податків чи оподатковуються іншими податками згідно із законодавством іноземних держав.
Сума сплаченого за кордоном податку на прибуток вказується в рядку 16.1 додатка ЗП до Декларації.
При цьому розмір зарахованих сум податку з іноземних джерел протягом податкового (звітного) періоду не може перевищувати суми податку, що підлягає сплаті в Україні таким платником податку протягом такого періоду (пп.141.4.9 ст.141 ПКУ).
Наприклад, підприємство за звітний період декларує прибуток, при цьому:
  • податок на прибуток становить 50000 грн .;
  • податок, сплачений за кордоном, - 75000 грн .;
  • авансовий внесок на дивіденди - 10000 грн.
В цьому випадку зараховується в рахунок сплати податку на прибуток тільки частина сплаченого за кордоном податку в розмірі 50000 грн. (Різниця в сумі 25000 грн. Далі в розрахунках не бере). При цьому в рахунок майбутніх періодів переноситься повна сума авансових внесків у розмірі 10000 грн. до повного її погашення.

Back to the list

Інші новини