ДПСУ в застосуванні міжнародного договору в подвійне оподаткування при виплаті доходу нерезиденту, який не має статус кінцевого бенефіціара
  • 23.07.2020

ДПСУ в застосуванні міжнародного договору в подвійне оподаткування при виплаті доходу нерезиденту, який не має статус кінцевого бенефіціара

Коментар
Фахівці ДПСУ в ІНК від 22.06.2020 р № 2494/6 / 99-00-05-05-02-06 / ІПК розглянули питання оподаткування дивідендів, що виплачуються юридичній особі - резиденту Кіпру, який не має статусу кінцевого бенефіціара щодо одержуваного доходу ( кінцевим бенефіціаром є фізична особа - резидент Ізраїлю).
З урахуванням змін, внесених Законом № 466 в порядок оподаткування нерезидентів, в даному випадку при виплаті доходу на адресу резидента Кіпру застосовується міжнародний договір про уникнення подвійного оподаткування, укладений України з Ізраїлем, тобто за місцем резиденції особи, яка є фактичним бенефіціаром щодо виплачуваного доходу.


Нагадаємо, що Законом № 466 внесено ряд змін в порядок оподаткування доходів нерезидентів, регульований п.141.4 ст.141 ПКУ та ст.103 ПКУ. Зокрема, внесено зміни до переліку доходів, що підлягають оподаткуванню, введена формула для розрахунку податку при виплаті доходу в формі, відмінній від грошової, а також визначені особливі правила обчислення податку при операціях з інвестиційними активами і при виплаті дивідендів.
При цьому основний принцип утримання податку, закріплений пп.141.4.2 ст.141 ПКУ, залишився тим самим. Як і раніше, податок утримується за рахунок доходу і сплачується до бюджету під час його виплати за ставкою 15% (крім окремих видів доходу), якщо інше не передбачено нормами відповідної Конвенції.
Для реалізації права на застосування норм відповідної Конвенції, як і раніше, необхідно дотримання умов, передбачених ст.103 ПКУ, зокрема:

  • у резидента, який виплачує дохід нерезиденту, повинен бути в наявності документ (довідка), що підтверджує статус нерезидента як податкового резидента країни, з якою Україна укладена відповідна Конвенція, на підставі якої застосовується пільгова ставка по оподаткуванню;
  • нерезидент - отримувач доходу повинен бути бенефіціарним (фактичним) отримувачем такого доходу.

При цьому оновленої ст.103 ПКУ тепер передбачено особливий порядок, при якому можливе застосування міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування, якщо нерезидент - отримувач доходу не є його бенефіціарним власником.
У цьому випадку застосовується міжнародний договір, укладений Україною з країною, резидентом якої є відповідний бенефіціарний (фактичний) одержувач (власник) такого доходу. При цьому обов'язок доведення того, що нерезидент є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) такого доходу покладається на такого нерезидента або на нерезидента, який звертається із заявою до контролюючого органу про повернення надміру утриманого податку (п.103.3 ст.103 ПКУ).
Іншими словами, якщо нерезидент (НЕ бенефіціар), якому фактично виплачується дохід, і нерезидент (бенефіціар доходу) є резидентами різних країн, то резидент при виплаті доходу застосовує Конвенцію, укладену з країною нерезидента - бенефіціара доходу.
Тому в даному випадку при виплаті доходу на адресу резидента Кіпру, бенефіціаром за яким є резидент Ізраїлю, застосовується міжнародний договір про уникнення подвійного оподаткування, укладений Україною саме з Ізраїлем, тобто за місцем резиденції особи, яка є фактичним бенефіціаром щодо виплачуваного доходу.

Back to the list