• 11.09.2020

КМУ затвердив Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

Коментар
КМУ постановою від 19.08.2020 р № 734 (Постанова № 734) затвердив Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства (Критерії № 734), в додатках до яких наведене:

 • Ризики настання негативних наслідків від здійснення господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном (додаток 1);
 • Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, їх показники та кількість балів по кожному показнику (додаток 2).
Постанова КМУ від 26.10.2016 р № 750 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством соціальної політики» визнано таким, що втратив силу.
Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, є:
 • строк провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном;
 • фактична чисельність осіб, працевлаштованих за кордоном протягом останніх 5 років, що передують плановому періоду;
 • наявність протягом року, що передує плановому періоду, обґрунтованих звернень фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців, юридичних осіб про те, що в результаті порушення ліцензіатом ліцензійних умов таким особам завдано матеріальної шкоди або порушені їхні законні права чи інтереси, за результатами перевірки яких виявлено порушення ліцензійних умов;
 • кількість порушень ліцензійних умов, виявлених за результатами проведення заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх 5 років, що передують плановому періоду.
Відповідно до п.4 Критеріїв № 734 віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями (наведені в додатку 2 до Критеріїв № 734), за наступною шкалою:
 • від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
 • від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
 • від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Відповідно до п.5 Критеріїв № 734 планові заходи державного нагляду (контролю) з посередництва у працевлаштуванні за кордоном здійснюються Мінекономіки України з такою періодичністю:
 • не частіше ніж один раз на два роки (щодо суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику);
 • не частіше ніж один раз на три роки (щодо суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику);
 • не частіше ніж один раз на п'ять років (щодо суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику).
Якщо за результатами проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх 6 років у суб'єктів господарювання, віднесених до середнього ступеня ризику, і протягом останніх 10 років у суб'єктів господарювання, віднесених до незначного ступеня ризику, не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, таке плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб'єкта проводиться не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 рази (п.6 Критеріїв № 734).
Постанова № 734 набула чинності з дня його офіційного опублікування - 27.08.2020 р.

Back to the list