Мінфін України вніс зміни до Порядку обліку платників податків і зборів щодо порядку заповнення форми № 20-ОПП та ін.
  • 31.07.2020

Мінфін України вніс зміни до Порядку обліку платників податків і зборів щодо порядку заповнення форми № 20-ОПП та ін.

Коментар
Мінфін України наказом від 24.06.2020 р № 323 (Наказ № 323) вніс зміни до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну України від 09.12.2011 р № 1588, в редакції наказу Мінфіну України від 22.04.2014 р № 462 (Порядок № 1588). Розглянемо основні зміни.
 1. Відповідно до нової редакції п.2.3 розділу II Порядку № 1588 змінено структуру реєстраційного (облікового) номера платника податків, що присвоюється контролюючим органом. Тепер вона виглядає наступним чином: XX000000К (раніше - 00000000К), де:

  • XX - має значення 77 (для платників податків - резидентів) або 88 (для платників податків - нерезидентів);
  • 000000 - порядковий номер;
  • К - контрольний розряд, який формується за алгоритмом, визначеним ДПСУ.
При цьому встановлено, що реєстраційні (облікові) номери платників податків, надані (присвоєні) платникам податків до набрання чинності коментованим Наказу, не змінюються протягом усього періоду перебування на обліку в контролюючих органах таких платників податків, за винятком випадків зміни коду ЄДРПОУ (п.2 наказу № 323).
2. Ознака здійснення незалежної професійної діяльності може бути встановлена контролюючим органом на підставі відомостей (даних) відповідного уповноваженого органу або реєстру, яким забезпечується реєстрація незалежної професійної діяльності, якщо відповідний реєстр містить дані про те, що професійна діяльність здійснюється незалежно (індивідуально) (пп. 4 п.6.7 розділу VI Порядку № 1588 доповнено новим абзацом).
3. Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність і поставлені на облік, як внутрішньо переміщені особи, можуть подати форму № 5-ОПП для постановки на облік / зміни місця обліку в контролюючий орган за місцем реєстрації свого фактичного місця проживання згідно з довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеного особи. Копія такої довідки подається до контролюючого органу (п.6.8 розділу VI Порядку № 1588 доповнено новим пп.4).
4. Встановлено, що відокремлені підрозділи юридичної особи подають інформацію про об'єкти оподаткування, що перебувають на їх балансі. Юридична особа інформує про всі об'єкти оподаткування крім тих, відомості про яких надані до відповідних контролюючих органів відокремленими підрозділами такої юридичної особи (п.8.2 розділу VIII Порядку № 1588 доповнено абзацами другим і третім).
5. Згідно з новими нормами п.8.4 розділу VIII Порядку № 1588 у формі № 20-ОПП зазначається інформація про всі об'єкти оподаткування, що є власними, орендованими або переданими в оренду.
При наданні форми № 20-ОПП застосовується принцип укрупнення інформації, що надається про об'єкт оподаткування. Наприклад, якщо подається інформація про об'єкти оподаткування (офісі, складі, складі-магазині), розташованих в одному офісному центрі за однією адресою, досить вказати інформацію по одному з типів об'єктів оподаткування, вказавши в найменуванні: «офіс», «склад», « склад-магазин ».
Принцип укрупнення інформації не застосовується при наданні інформації про об'єкти рухомого і нерухомого майна, що підлягають реєстрації у відповідному державному органі з отриманням відповідного реєстраційного номера. Наприклад, у формі № 20-ОПП надається інформація і про земельну ділянку, і про об'єкт нежитлової нерухомості, розташованому на такій земельній ділянці.
Інформація про однотипні (по виду, використання, станом і виду права власності) автомобільних транспортних засобах, які не є пунктами пересувної роздрібної торгівлі, громадського харчування або послуг (крім пасажирських і вантажних перевезень), може бути вказана в формі № 20-ОПП як узагальнена з типом об'єкта оподаткування «автомобільні транспортні засоби» та зазначенням кількості таких транспортних засобів в графі 12 «Реєстраційний номер об'єкта оподаткування» (Зазначити у разі наявності).
Форма № 20-ОПП з інформацією про об'єкти оподаткування, зареєстрованих у відповідному державному органі без присвоєння реєстраційного номера (кадастрового номера, реєстраційного номера об'єкту нерухомого майна), подається до контролюючого органу за основним місцем обліку в паперовому вигляді з додатком копії документа, що підтверджує реєстрацію об'єкта оподаткування у відповідному державному органі. В такому випадку графа 12 «Реєстраційний номер об'єкта оподаткування (Зазначити у разі наявності)» форми № 20-ОПП не заповнюється.
6. Визначено процедури постановки на облік в контролюючих органах іноземних компаній і зняття їх з обліку (п.3.4 розділу III і розділ XI Порядку № 1588 доповнено новими нормами).
7. У новій редакції викладено такі форми, наведені у відповідних додатках до Порядку № 1588:
  • Заяви (для юридичних осіб та відокремленіх підрозділів) (форма № 1-ОПП, наведена в додатку 5);
  • Заяви про реєстрацію постійного представництва нерезидента в Україні як платника податку на прибуток (форма № 1-РПП, наведена в додатку 6 до Порядку № 1588);
  • Заяви (для осіб, Які провадяться незалежну професійну діяльність) (форма № 5-ОПП, наведена в додатку 8 до Порядку № 1588);
  • ПОВІДОМЛЕННЯ про взяття на облік / зняття з обліку платника податків (форма № 11-ОПП, наведена в додатку 11 до Порядку № 1588);
  • Заяви про ліквідацію або реорганізацію платника податків * (форма № 8-ОПП, наведена в додатку 13 до Порядку № 1588).
Наказ № 323 набрав чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування - 27 липень 2020 роки (п.4 Наказу № 323).

Back to the list