• 06.12.2019

НБУ оновлює з 13 січні 2020 року форми розрахункових документів у зв'язку з введенням в Україні міжнародного стандарту IBAN

У зв'язку з введенням в Україні міжнародного стандарту IBAN, обов'язкового для застосування з 13 січня 2020 року, з цієї дати НБУ вводить нові форми розрахункових документів, затверджені коментованим документом.
Відразу слід зазначити, що нові форми не зазнали кардинальних змін, в основному все зводиться до розширення графи для зазначення номера рахунку і скасування реквізиту «Код банку», який новим стандартом не передбачено.
Таким чином, з 13 січня 2020 року додатки 1-22 будуть замінені тринадцятьма новими додатками, що містять 12 нових форм і одне описову додаток, зокрема:

додаток 1 «ПОВІДОМЛЕННЯ про невиконання розрахункового документа»;
додаток 2 «Меморіальний ордер»;
додаток 3 «Платіжне доручення»;
додаток 4 «платіжна вимоги-доручення»;
додаток 5 «платіжна Вимога»;
додаток 6 «Розрахунковий чек»;
додаток 7 «Розрахунковий чек»;
додаток 8 «Інкасове доручення (распорядження)»;
додаток 9, що містить вказівки щодо заповнення реквізитів розрахункових документів і їх реєстрів;
додаток 10 «ПОВІДОМЛЕННЯ про помилковості переказ»;
додаток 11 «Реєстр платіжніх вимог»;
додаток 12 «Розрахунковий чекова книжка»;
додаток 13 «Реєстр розрахункових чеків».
На думку НБУ, заповнювати документи на переказ коштів стане набагато простіше завдяки оновленню вимог до заповнення реквізитів розрахункових документів.
Про це йдеться в інформаційному повідомленні, розміщеному на офіційному сайті НБУ, де також акцентується увага на змінах, що стосуються використання чекової книжки.
Так, згідно з п.7.6 Інструкції № 22 тепер організаційні питання здійснення розрахунків з використанням чекової книжки (чека) банки регулюють внутрішніми правилами самостійно. Чек повинен містити реквізити, встановлені формою, наведеною в додатках 6 і 7 до Інструкції № 22. Чекодавець заповнює реквізити чека згідно з вимогами, викладеними в додатку 9 до Інструкції № 22 власноруч або з використанням технічних засобів (місяць видачі та сума чека мають зазначатися словами) . Забороняється внесення в чек виправлень та використання замість підпису факсиміле. Чек, який не відповідає зазначеним вище вимогам, вважається недійсним і без виконання повертається банку чекодавця.
При припинення подальших розрахунків чеками до закінчення терміну дії чекової книжки та наявності за нею невикористаного ліміту чекодавець подає в банк чекову книжку. А банк повертає кошти в сумі невикористаного ліміту чекової книжки на поточний рахунок клієнта на підставі його заяви. Форма заяви про повернення коштів встановлюється внутрішніми правилами банку (п.7.23 Інструкції № 22).
У разі втрати чекової книжки (чека) чекодавець має подати в банк-емітент заяву про втрату чекової книжки (чека) із зазначенням номерів невикористаних чеків. Форма заяви встановлюється внутрішніми правилами банку. Банк повертає кошти в сумі невикористаного ліміту чекової книжки на поточний рахунок клієнта на підставі його заяви, форма якого також встановлюється внутрішніми правилами банку (п.7.25 Інструкції № 22).
Постанова № 127 набуває чинності 13 січня 2020 року. До цієї дати діють старі форми розрахункових документів. Крім того, п.2 Постанови № 127 встановлено, що банки мають право приймати до виконання розрахункові чеки, оформлені на бланках старого зразка, до 31 грудня 2020 року.

Back to the list