Верховна Рада України внесла чергові зміни до Податкового кодексу України у зв'язку з поширенням коронавирусной хвороби (COVID-19)
 • 08.04.2020

Верховна Рада України внесла чергові зміни до Податкового кодексу України у зв'язку з поширенням коронавирусной хвороби (COVID-19)

Коментар
Верховна Рада України Законом України від 30.03.2020 р № 540-IX (Закон № 540) внесла чергові зміни до Податкового кодексу України від 02.12.2010 р № 2755-VI (ПКУ) у зв'язку з поширенням коронавирусной хвороби (COVID-19 ).
Розглянемо основні з них.
1. Спрощена система оподаткування.
Змінами, внесеними в п.291.4 ст.291 ПКУ, збільшено обсяг доходу, що дає право застосовувати спрощену систему оподаткування. Тепер він становить:

 • не більше 1 млн. грн. (Раніше - не більше 300 тис. Грн.) - для першої групи (фізичних осіб - підприємців);
 • не більше 5 млн. грн. (Раніше - не більше 1,5 млн. Грн.) - для другої групи (фізичних осіб - підприємців);
 • не більше 7 млн. грн. (Раніше - не більше 5 млн. Грн.) - для третьої групи (фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб).
Звертаємо увагу, що із Закону № 129 виключена норма про внесення змін до пп.2 п.291.4 ст.291 ПКУ, згідно з якою з 1 січня 2021 року до 2,5 млн. Грн. збільшувався граничний обсяг річного доходу для платників єдиного податку другої групи (фізичних осіб - підприємців) (див. коментар до Закону № 129).
2. Податок на доходи фізичних осіб.
Згідно з новим п.11 підрозділу 1 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ за результатами 2020 року в податкову знижку в повному обсязі без врахування обмежень, визначених у пп.166.3.2 ст.166 ПКУ, включаються:
 • сума коштів або вартість лікарських засобів для надання медичної допомоги хворим, дезінфікуючих засобів та антисептиків, медичного обладнання, засобів індивідуального захисту, медичних виробів для скринінгу хворих, витратних матеріалів для надання медичної допомоги, медичних виробів, лабораторного обладнання, витратних матеріалів, реагентів для лабораторних досліджень;
 • вартість медичних виробів, лабораторного обладнання, витратних матеріалів для інфекційних відділень, патологоанатомічних відділень і т.п., засобів особистої гігієни, продуктів харчування та / або товарів.
Перераховане обладнання, матеріали та інше майно (їх вартість) повинні бути включені в перелік КМУ і добровільно передані (перераховані) громадським об'єднанням та / або благодійним організаціям, і / або МОЗ України, та / або іншим центральним органам виконавчої влади, що реалізує державну політику в сферах санітарного та епідемічного благополуччя населення, контролю якості та безпеки лікарських засобів, протидії ВІЛ-інфекції / СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам, і / або особі, уповноважив ному на здійснення закупівель в сфері охорони здоров'я, і ​​/ або установам охорони здоров'я державної та / або комунальної власності, і / або структурним підрозділам з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій протягом карантину, введеного КМУ в порядку, встановленому законом, на всій території України з метою запобігання поширенню коронавирусной хвороби (COVID-19) (карантин).
3. Податок на прибуток підприємств.
Змінами, внесеними до підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, встановлені преференції для платників податку на прибуток, які перераховують (надають) грошові кошти (товари) неприбутковим організаціям протягом дії карантину.
Також встановлено преференції для платників податку на прибуток, які отримують допомогу від юридичних і фізичних осіб протягом дії карантину.
4. Податок на додану вартість.
Законом № 530 підрозділ 2 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ доповнено п.71, згідно з яким тимчасово звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України лікарських засобів, медвиробів і / або медичного обладнання, необхідних для виконання заходів, спрямованих на попередження виникнення і поширення, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій і пандемій коронавирусной хвороби (COVID-19) (див. коментар до Закону № 530). Перелік таких не оподатковуваних ПДВ товарів визначено постановою КМУ від 20.03.2020 р № 224.
Тепер Законом № 540 даний пункт викладено в новій редакції, внаслідок чого, від оподаткування тимчасово звільнили не тільки операції з ввезення лікарських засобів, медвиробів і / або медичного обладнання, а й операції з їх поставки на митній території України. Крім того, згідно з другим абзацом цього пункту при здійсненні пільгових операцій з поставки цих товарів норми п.198.5 ст.198 та п.199.1 ст.199 ПКУ не застосовуються. Тобто визнавати так звану «умовне постачання» товарів / послуг, що використовуються в таких неоподатковуваних операціях, платникам податків не потрібно. Дані норми, тобто, нова редакція п.71, діють з 17.03.2020 р (про це зазначено в абзаці третьому цього пункту) і будуть діяти до останнього календарного дня місяця, в якому закінчується дія карантину.
Крім цього, Законом № 540 підрозділ 2 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ доповнено новим п.72, згідно з яким обсяги операцій з постачання лікарських засобів, медвиробів і / або медичного обладнання, зазначені в п.71, а також обсяги операцій, зазначені в пп.197.1.15 ст.197 ПКУ, не враховуються при розрахунку обсягів оподатковуваних операцій для обов'язкової реєстрації платником ПДВ. Однак таке обмеження поширюється лише на конкретних суб'єктів - на громадські об'єднання та / або благодійні організації. При цьому, також як і норми п.71, норми п.72 діють, починаючи з 17.03.2020 року і до останнього календарного дня місяця, в якому закінчується дія карантину.
5. Податкові перевірки та штрафні санкції.
Законом № 533 підрозділ 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ доповнений низкою норм, зокрема п.52, згідно з яким за порушення податкового законодавства, вчинені в період з 1 березня по 31 травня 2020 року, штрафні санкції не застосовуються, крім санкцій за порушення , перелік яких наведено у цій нормі.
Закон № 540 змінами, внесеними в п.52 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, доповнив цей перелік новими порушеннями. Це порушення законодавства в частині:
 • обліку, виробництва, зберігання і транспортування палива, спирту етилового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;
 • цільового використання платниками податків палива і спирту етилового;
 • обладнання акцизних складів витратовимірювачами лічильниками і / або рівнемірами-лічильниками;
 • здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, палива;
 • здійснення суб'єктами господарювання операцій з реалізації палива або спирту етилового без реєстрації таких суб'єктів платниками акцизного податку.
Також Законом № 540 внесено зміни і в п.52 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, яким встановлено мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок на період з 18 березня по 31 травня 2020 року, крім документальних позапланових перевірок з підстав, визначених пп .78.1.8 ст.78 ПКУ. Згідно з цими змінами зазначений мораторій не поширюється також і на фактичні перевірки в частині порушення встановленого порядку:
 • обліку, ліцензування, виробництва, зберігання і транспортування палива, спирту етилового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;
 • цільового використання платниками податків палива і спирту етилового;
 • обладнання акцизних складів витратовимірювачами лічильниками і / або рівнемірами-лічильниками;
 • здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту етилового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, палива, з підстав, зазначених у пп.80.2.2 - 80.2.3 та пп.80.2.5 ст.80 ПКУ.
Крім того, встановлено, що камеральна перевірка податкової декларації (крім податкової декларації з ПДВ) за звітні (податкові) періоди березень - травень 2020 року, або уточнюючих розрахунків (крім уточнюючих розрахунків з ПДВ), поданих платниками податку протягом березня - травня 2020 року, може бути проведена тільки протягом 60 календарних днів, що настають за останнім днем ​​граничного строку їх подання, а якщо такі документи представлені пізніше, - за днем ​​їх фактичного подання.
6. Плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності).
Новою редакцією п.52 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ встановлено, що за період з 1 по 31 березня 2020 роки (раніше - за період з 1 березня по 30 квітня 2020 року) не нараховується і не сплачується плата за землю за земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні (в тому числі на умовах оренди) фізичних або юридичних осіб, і використовуються ними в господарській діяльності.
Платники плати за землю (крім фізичних осіб), які представили згідно п.286.2 ст.286 ПКУ податкову декларацію, мають право подати уточнюючу податкову декларацію з коригуванням податкового зобов'язання за березень 2020 року.
Платники плати за землю, які в березні або квітні 2020 року представили уточнюючу податкову декларацію щодо зменшення плати за квітень 2020 роки (як це передбачалося попередньою редакцією даної норми), зобов'язані не пізніше 30 квітня 2020 року подати уточнюючі податкові декларації з відповідними коригуваннями податкового зобов'язання. У разі подання таких уточнюючих декларацій до платників плати за землю не застосовуються санкції, визначені ст.50 і п.120.2 ст.120 ПКУ, за внесення змін в частині збільшення податкових зобов'язань за квітень 2020 року.
Також встановлено, що платники плати за землю, що визначають зобов'язання в податкових деклараціях, сплачують плату за землю за квітень 2020 року в повному обсязі за місцезнаходженням земельної ділянки в термін до 30 червня 2020 року без нарахування пені та штрафних санкцій, передбачених ПКУ за порушення загальноустановлених термінів сплати податкових зобов'язань.
7. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Згідно з новою редакцією п.52 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ об'єкти нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, які не є об'єктом оподаткування згідно ст.266 ПКУ за період з 1 по 31 березня 2020 роки (раніше - за період з 1 березня по 30 квітня 2020 року).
Платники податку (крім фізичних осіб), які представили згідно пп.266.7.5 ст.266 ПКУ податкову декларацію, мають право подати уточнюючу податкову декларацію з коригуванням податкового зобов'язання за березень 2020 року.
Платники податку, які в березні або квітні 2020 року представили уточнюючу податкову декларацію щодо зменшення податкового зобов'язання за квітень 2020 роки (як це передбачалося попередньою редакцією даної норми) зобов'язані не пізніше 30 квітня 2020 року подати уточнюючі податкові декларації з відповідними коригуваннями податкового зобов'язання. У разі подання таких уточнюючих декларацій до платників податку не застосовуються санкції, визначені ст.50 і п.120.2 ст.120 ПКУ, за внесення змін в частині збільшення податкових зобов'язань за квітень 2020 року.
Також встановлено, що платники податку, які визначають зобов'язання в податкових деклараціях, сплачують податок за квітень 2020 року в повному обсязі за місцезнаходженням об'єкта нежитлової нерухомості в термін до 30 червня 2020 року без нарахування пені та штрафних санкцій, передбачених ПКУ за порушення загальноустановлених термінів сплати податкових зобов'язань.
8. Зупинка перебігу строків.
Згідно з новим п.52 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ тимчасово, на період до 31 травня 2020 року (включно), зупиняється протягом строків, встановлених ст.56 ПКУ (в частині процедури адміністративного оскарження) за скаргами платників податків (крім скарг щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету ПДВ та / або від'ємного значення ПДВ), що надійшли (які надійдуть) до 31 травня 2020 року і / або які не розглянуті станом на 18 березня 2020 року.
Така зупинка термінів не тягне за собою будь-яких наслідків, передбачених ст.56, ст.52-53 ПКУ (про надання органами ДПСУ індивідуальних податкових консультацій в письмовій формі), ст.73 і ст.78 ПКУ (про надання платниками податків відповідей на запити органів ДПСУ (крім запитів щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету ПДВ та / або від'ємного значення ПДВ), що надійшли (які надійдуть) платникам податків до 31 травня 2020 року). З 1 червня 2020 року протягом зупинилися строків продовжується з урахуванням минулого часу до такої зупинки.
Закон № 540 набув чинності з дня його опублікування - 2 квітня 2020 року.

Back to the list

Інші новини