Верховна Рада України внесла зміни до низки законодавчих актів щодо попередження виникнення і поширення коронавирусной хвороби (COVID-19)
 • 24.03.2020

Верховна Рада України внесла зміни до низки законодавчих актів щодо попередження виникнення і поширення коронавирусной хвороби (COVID-19)

Коментар
Верховна Рада України Законом України від 17.03.2020 р № 530-IХ (Закон № 530) внесла зміни до низки законодавчих актів щодо попередження виникнення і поширення коронавирусной хвороби (COVID-19). Розглянемо основні з них.
1. Зміни, внесені до Кодексу законів про працю України від 10.12.71 р № 322-VIII (КЗпП) і в Закон України 15.11.96 р № 504/96-ВР «Про відпустки» (Закон № 504).
Змінами, внесеними в ст.84 КЗпП, визначено, що в разі встановлення КМУ карантину відповідно до Закону № тисячі шістсот сорок п'ять термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину не включається до загального терміну, встановлений частиною другою цієї статті (аналогічне зміна внесено і в ст.26 Закону № 504).
Нагадаємо, згідно з частиною другою ст.84 КЗпП (і ст.26 Закону № 504) працівникові може бути надана відпустка без збереження заробітної плати за сімейними обставинами та з інших причин на термін, обумовлений угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік.
2. Зміни, внесені до Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р № 8073-X (КоАП).
Нової ст.44 КпАП встановлено, що порушення правил карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом № 1645, іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, тягне за собою накладення штрафу на громадян від 17 до 34 тис. грн., а на посадових осіб - від 34 до 170 тис. грн.
Згідно зі змінами, внесеними до ст.164 «Порушення законодавства про закупівлі» КоАП, зокрема, неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлі, що здійснюються відповідно до положень Закону № 530, тягне за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб в розмірі від 11,9 до 17 тис. грн. (За повторне порушення - від 17 до 25,5 тис. Грн.).
3. Зміни, внесені до Кримінального кодексу України від 05.04.2001 р № 2341-III (УКУ).
Посилено відповідальність за порушення правил і норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хвороб, а також масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та боротьби з ними.
Так, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення зазначених захворювань, то винна особа карається штрафом від 17 до 51 тис. Грн. (Раніше - до 1,7 тис. Грн.) Або арештом на строк до шести місяців (ця міра відповідальності залишилася без змін), або обмеженням волі на строк до трьох років (ця міра відповідальності також залишилася без змін), або позбавленням волі на той же термін (раніше дана міра відповідальності в даній нормі відсутня) (внесено зміни до частини першої ст.325 ККУ).
4. Зміни, внесені до Закону України від 02.12.97 р № 671/97-ВР «Про торгово-промислові палати в Україні» (Закон № 671).
Згідно зі змінами, внесеними до частини другої ст.14 Закону № 671, карантин, встановлений КМУ, є форс-мажорною обставиною (обставиною непереборної сили).
5. Зміни, внесені до Закону України від 25.12.2015 р № 922-VIII «Про державні закупівлі» (Закон № 922).
Розділ IX «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 922 (в редакції, що діє в даний час, тобто в редакції до введення в дію Закону України від 19.09.2019 р № 114-IX) доповнено новим п.2, в відповідно до якого дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є товари, роботи або послуги, необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій і пандемій коронавирусной хвороби (COVID-19). Перелік таких товарів, робіт або послуг і порядок їх закупівлі затверджуються КМУ.
За результатами такої закупівлі в електронній системі закупівлі замовник оприлюднює звіт про укладені договори, договір про закупівлю і всі додатки до нього, звіт про виконання договору відповідно до ст.10 Закону № 922. У разі недотримання вимог щодо оприлюднення таких звітів винні особи притягаються до відповідальності відповідно до закону. Аналогічні вимоги встановлені і в розділі X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 922 (в редакції Закону України від 19.09.2019 р № 114-IX) (вказаний розділ доповнений п.3).
6. Пунктом 2 розділу II «Прикінцеві положення» Закону № 530 визначено, що на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавирусной хвороби (COVID-19):

 • роботодавець може доручити працівнику (в тому числі державному службовцю, службовцю органу місцевого самоврядування) виконувати протягом певного періоду роботу, визначену трудовим договором, будинки, а також надавати працівникові (в тому числі державному службовцю, службовцю органу місцевого самоврядування) з його згоди відпустку;
 • власник підприємства, установ та організацій (або уповноважений ним орган) може змінювати режим роботи органів підприємств, установ і організацій, зокрема, щодо прийому та обслуговування фізичних та юридичних осіб. Інформація про такі зміни повинна доводитись до відома населення з використанням веб-сайтів та інших комунікаційних засобів;
 • з дня оголошення карантину зупиняється протягом строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг і термінів надання цих послуг, визначених законом. Від дня припинення карантину протягом цих строків поновлюється з урахуванням часу, що минув до його зупинки;
 • забороняється проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.
7. Пунктом 3 розділу II «Прикінцеві положення» Закону № 530 визначено, що на період дії карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавирусной хвороби (COVID-19), і протягом 30 днів з дня його скасування забороняється:
 • прийняття рішень про скасування дії довідок про взяття на облік внутрішньо переміщеного ліца6;
 • зупинка ПАТ «Державний ощадний банк України» видаткових операцій за поточним рахунком внутрішньо переміщеного особи при відсутності проходження фізичної ідентифікації;
 • здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання / перебування;
 • нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги;
 • припинення / призупинення надання житлово-комунальних послуг громадянам України в разі їх несплати або оплати не в повному обсязі;
 • примусове виселення з житла та примусове стягнення житла (житлових будинків, частин житлових будинків, квартир, кімнат в квартирах, кімнат, житлових секцій або блоків в гуртожитках, інших житлових приміщень), що належить на праві приватної власності громадянам України, під час примусового виконання рішень судів про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги;
 • примусове виселення громадян за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг з житлових приміщень в будинках державного, громадського житлового фонду та житлового фонду соціального призначення.
Закон № 530 набув чинності з дня його опублікування - 17 марта 2020 року. Окремі норми цього Закону будуть діяти в строго встановлені терміни (п.1 розділу II «Прикінцеві положення» Закону № 530).

Back to the list

Інші новини