Верховна Рада України внесла зміни до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету
  • 13.08.2020

Верховна Рада України внесла зміни до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету

Коментар
Верховна Рада України Законом України від 14.07.2020 р № 786-IX (Закон № 786) внесла зміни до Податкового кодексу України від 02.12.2010 р № 2755-VI (ПКУ) щодо функціонування електронного кабінету.
Уточнено та розширено поняття термінів «електронний кабінет» і «технічна помилка».
Електронний кабінет - сукупність інформаційно-телекомунікаційних систем ДПСУ, призначених для взаємодії між платниками податків та державними, в тому числі контролюючими, органами з питань реалізації прав і обов'язків, визначених ПКУ та іншими законами, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, і нормативно-правовими актами, прийнятими на підставі та на виконання ПКУ та інших законів, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи (пп.14.1.562 ст.14 ПКУ викладено в новій редакції).
Технічна помилка - будь-яка помилка, недолік або дефект в роботі складових частин електронного кабінету або кваліфікованої електронного підпису або печатки, що веде до невідповідності методології та / або алгоритмів роботи електронного кабінету і не є методологічною помилкою (пп.14.1.1821 ст.14 ПКУ викладено в нової редакції).
Крім того, ст.14 ПКУ доповнено визначенням нового терміну «технічний збій», під яким слід розуміти будь-які порушення в роботі складових частин електронного кабінету, які не є методологічною і / або технічної помилками, в тому числі їх повна зупинка, що унеможливлює взаємодію платника податків з контролюючим органом (пп.14.1.1822).
Згідно з новим пп.16.1.16 ст.16 ПКУ платник податків зобов'язаний визначати, змінювати своїх уповноважених осіб, що мають право користуватися електронним кабінетом, зокрема, щодо підписання, подання, отримання ними документів і інформації через електронний кабінет, і визначати їх повноваження. Можливість здійснювати такі дії повинна бути реалізована в електронному кабінеті (внесено зміни до п.421.2 ст.421 ПКУ).
Новою редакцією пп.17.1.15 ст.17 ПКУ встановлено, що платник податків має право подавати декларацію та інші документи в паперовій формі в разі виникнення технічних і / або методологічних помилок або технічного збою в роботі електронного кабінету, якщо подання таких документів в електронній формі не є обов'язковим відповідно до ПКУ.
У свою чергу ДПСУ зобов'язана негайно розміщувати на своєму офіційному веб-сайті (http://www.tax.gov.ua/), повідомлення про виявлення технічних і / або методологічних помилок або технічного збою в роботі електронного кабінету із зазначенням дати і часу їх початку. Також ДПСУ зобов'язана негайно вжити всіх необхідних заходів для усунення таких технічних і / або методологічних помилок або технічного збою, за результатами яких розмістити на своєму офіційному веб-сайті повідомлення про їх усунення з зазначенням дати і часу їх завершення (п.21.1 ст.21 ПКУ доповнено новим пп.21.1.11).
Звертаємо увагу, що згідно зі змінами, внесеними до п.42.1 ст.42 ПКУ, в електронному кабінеті повинні відображатися податкові повідомлення (податкові повідомлення - рішення).
Електронний документообіг між платником податків і контролюючим органом здійснюється відповідно до ПКУ, Законом № 851 і Законом № 2155 без укладання відповідного договору.
Керівник платника податків визначає, змінює перелік уповноважених осіб платника податків, які наділяються правом підписання, подання, отримання ними документів і інформації через електронний кабінет від імені платника податків, і визначає їх повноваження.
Платник податків отримує статус суб'єкта електронного документообігу (СЕД) після відправки до контролюючого органу першого будь-якого електронного документа в установленому форматі з дотриманням вимог зазначених вище законів.
У новому п.42.6 ст.42 ПКУ наведено перелік випадків, в яких електронний документообіг між платником податків і контролюючим органом припиняється.
Порядок обміну електронними документами платника податків і контролюючого органу затверджується Мінфіном України.
Закон № 786 набув чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування, - 8 серпня 2020 року, крім змін до пп.16.1.16 ст.16, ст.42 і 421 ПКУ, набирають чинності через три місяці з дня опублікування Закону № 786, та інших норм, які в даному коментарі не розглядалися (п.1 розділу II «Прикінцеві положення» Закону № 786).

Back to the list