• 25.06.2020

Закон № 466: держдивіденди є грошовим (податковим) зобов'язанням, а Розрахунок частини чистого прибутку - податковою декларацією

Коментар
Верховна Рада України Законом України від 16.01.2020 р № 466-IX (Закон № 466) внесла зміни до Податкового кодексу України від 02.12.2010 р № 2755-VI (ПКУ), пов'язані з нарахуванням і сплатою частини чистого прибутку та дивідендів на державну частку, а також поданням звітності за цими платежами.
1. Встановлено, що розрахунки (в тому числі розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку), які представляються до контролюючих органів відповідно до іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, прирівнюються до податкової декларації (п .46.1 ст.46 ПКУ доповнено новим абзацом).
При цьому, визначення терміна «грошове зобов'язання платника податків» доповнено фразою «інше зобов'язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи» (внесено зміни до пп.14.1.39 ст.14 ПКУ). У свою чергу контроль за нарахуванням і сплатою частини чистого прибутку та дивідендів на державну частку покладено на контролюючі органи (див. Нові пп.191.1.51 і 191.1.52 ст.19 ПКУ).
Таким чином, Розрахунок частини чистого прибутку (Розрахунок) є податковою декларацією, а зобов'язання по сплаті розглянутих платежів - грошовим (податковим) зобов'язанням з усіма наслідками, що випливають звідси наслідками. Іншими словами, за неподання зазначеного Розрахунку застосовуються штрафи як за не подання (несвоєчасне подання) податкової декларації, а за несплату таких платежів (несвоєчасну сплату) - як за несплату (несвоєчасну сплату) податкових зобов'язань.
2. Згідно з абзацом п'ятим п.46.2 ст.46 ПКУ для платників частини чистого прибутку податковими (звітними) періодами є:

  • календарні квартал, півріччя, три квартали та рік - для державних і комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань (держпідприємства);
  • календарний рік - для господарських товариств, корпоративні права яких частково належать державі, та господарських товариств, 50% і більше акцій (часток, паїв) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100% (господарські товариства), які не прийняли рішення про нарахуванні дивідендів до 1 травня року, наступного за звітним.
Для платників дивідендів на державну частку (для господарських товариств, які прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, наступного за звітним, податковим (звітним) періодом), податковим (звітним) періодом також є календарний рік (абзац третій п.49.19 ст. 49 ПКУ).
3. Держпідприємства представляють Розрахунок в такі строки:
  • протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем ​​звітного періоду, - за календарні квартал, півріччя та три квартали (пп.49.18.2 ст.49 ПКУ);
  • протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем ​​звітного року, - за звітний рік (49.18.6 ст.49 ПКУ).
Господарські товариства (платники частини чистого прибутку і платники дивідендів на державну частку) представляють Розрахунок до 1 липня року, наступного за звітним роком - за звітний рік (пп.49.18.7, абзаци третій і четвертий п.49.19 ст.49 ПКУ).
Розрахунок подається до контролюючих органів разом з фінансовою звітністю, яка є його невід'ємною частиною (абзаци третій, шостий і восьмий п.46.2 ст.46, абзац третій п.49.19 ст.49 ПКУ).
На закінчення звертаємо увагу, що щодо розглянутих нововведень ДПСУ підготувала докладне роз'яснення (див. Лист від 09.06.2020 р № 9109/7 / 99-00-05-05-01-07), в якому, зокрема, вказала наступне:
  • до визначення нової форми (що відповідає вимогам ПКУ) застосовується діюча форма Розрахунку. Якщо платник податків вважає, що дана форма збільшує або зменшує його податкові зобов'язання, то згідно п.46.4 ст.46 ПКУ він може подати разом з такою формою додаток з поясненням мотивів його подання;
  • Розрахунок подається незалежно від того, виникло у звітному періоді податкове (грошове) зобов'язання по перерахуванню дивідендів на державну частку / частини чистого прибутку чи ні;
  • з 23 травня 2020 року до платників частини чистого прибутку / дивідендів на державну частку, які порушили правила подання Розрахунку, або порядок сплати цих платежів, застосовуються штрафи і пеня згідно п.120.1 ст.120, п.123.1 ст.123, п.126.1 ст .126, п.129.1 ст.129 ПКУ та ін.
Крім того, ДПСУ надала рекомендації щодо складання Розрахунку в електронному та паперовому вигляді господарськими товариствами за підсумками 2019 роки (видається в термін до 1 липня 2020 року).
Закон № 466 набув чинності з дня, наступного за днем його опублікування, - 23 травня 2020 року, крім окремих його норм, які в даному огляді не розглядалися (п.1 розділу II «Прикінцеві положення» Закону № 466).


Back to the list