• 20.11.2019

Зміни у використані плану рахунків в бухгалтерському обліку

Мінфін України наказом від 16.09.2019 р № 379 (Наказ № 379) вніс зміни в:

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №7 "Основні засоби", затверджене наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р № 92. Виключений абзац четвертий пункт 16 цього Положення, згідно з яким первісна (переоцінена) вартість об'єкта основних засобів може бути збільшена на суму індексації, проведеної в порядку, встановленому податковим законодавством, з відображення у бухгалтерському обліку в порядку, передбаченому пунктами 19-21 цього Положення. Виключений розділ "Особливості бухгалтерського обліку основних засобів установами", а слово "підприємство/установа" у всіх відмінках і числах замінено словом "підприємство" у відповідних відмінках і числах;

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №8 "Нематеріальні активи", затверджене наказом Мінфіну України від 18.10.99 р № 242. З даного положення виключено розділ "Особливості бухгалтерського обліку нематеріальних активів установами", а слова "підприємство/установа" у всіх відмінках і числах замінено словом "підприємство" у відповідних відмінках і числах;

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 9 "Запаси", затверджене наказом Мінфіну України від 20.10.99 р № 246. З даного положення виключено розділ "Особливості бухгалтерського обліку запасів установами", а слова "підприємство/установа" у всіх відмінках і числах замінено словом "підприємство" у відповідних відмінках і числах;

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 10 "Дебіторська заборгованість", затверджене наказом Мінфіну України від 08.10.99 р № 237. Згідно зі змінами, внесеними до пункту 12 цього Положення вся довгострокова дебіторська заборгованість ( а не тільки та, на яку нараховуються відсотки,  як раніше) відображається в балансі по її справжній вартості;

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання», затверджене наказом Мінфіну України від 31.01.2000 р № 20. З даного Положення виключено п.8, згідно з яким зобов'язання, на яке нараховуються відсотки та яке підлягає погашенню протягом 12 місяців з дати балансу, слід розглядати як довгострокове зобов'язання, якщо первісний термін погашення був більше, ніж 12 місяців і до затвердження фінансової звітності існує угода про переоформлення цього зобов'язання на довгострокове. Також встановлено, що всі довгострокові зобов'язання (а не тільки ті, на які нараховуються відсотки, як раніше) відображаються в балансі за їхньою теперішньою вартістю (зміни внесені в п.9 даного стандарту);

Інструкція по застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджену наказом Мінфіну України від 30.11.99 р № 291. Змінами, внесеними в розділ «Клас 5. Довгострокові зобов'язання» уточнено, що рахунки цього класу призначені для обліку даних та узагальнення інформації, зокрема, про заборгованість підприємства щодо зобов'язань із залученням позикових коштів (крім кредитів банків) (а не тільки, на які нараховуються відсотки, як раніше). 

Наказ № 379 набув чинності з дня його офіційного опублікування 29 жовтня 2019 роки (п.3 Наказу № 379) .

Back to the list