Зарплата і Управління Персоналом Питання по програмі
Як в кадровому обліку відобразити відрядження співробітника, що займає дві посади в організації (що працює за внутрішнім сумісництвом)?
В кадровому обліку для цілей оперативного обліку зайнятості, по співробітникові, що працює за внутрішнім сумісництвом, слід зареєструвати відрядження окремо для кожного місця роботи. Для цього можна відобразити два місця роботи як в одному документі «Відрядження організації», так і окремими документами.
Для оплати за час перебування у відрядженні необхідно скористатися документом «Оплата за середнім заробітком». Якщо співробітник займає ще одну посаду в організації (працює за внутрішнім сумісництвом), то його заробіток враховується при розрахунку середнього в залежності від налаштування параметрів обліку (меню «Підприємство», прапор «Не враховувати сумісників при розрахунку середнього заробітку» на закладці «Розрахунок зарплати» ). Детальніше описано в розділі «Інші гарантії і компенсації при відрядженнях» довідника «Праця і заробітна плата».
Як оформити прийом на роботу раніше працював співробітника?
Для повторного прийому на роботу звільненого співробітника в довіднику "Співробітники" по кнопці "Додати" необхідно ввести новий елемент, вказати значення "Створити нового співробітника, вибравши його з довідника фіз. Осіб". У качесте нового співробітника потрібно вибрати те ж саме фіз. особа і оформити його прийом на роботу.
Таким чином, в довіднику співробітники будуть відображатися дані по двом співробітникам. По одному будуть заповнені колонки "Дата прийому" і "Дата звільнення", а по іншому тільки "Дата прийому".
Аналогічний порядок звільнення / прийому використовується і при перекладі співробітника з виду зайнятості "Зовнішній сумісник" на основне місце роботи і навпаки.
Для користувачів конфігурацій "Зарплата і Управління Персоналом для України" загальний порядок прийому працівників описаний в підрозділі "Прийом на роботу" довідника "Праця і заробітна плата"
Як оформити оплату співробітнику за дні відрядження не нижче середнього заробітку?
Відповідно до Листа Мінсоцполітики України від 25.01.12 № 90/13 / 84-12:
"Відповідно до статті 121 КЗпП України Працівникам, Які направлені у службове відрядження, оплата праці за виконання роботу здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, и розмір такой оплати праці НЕ может буті нижчих СЕРЕДНЯ заробітку.
Прійняті Зміни до статті 121 КЗпП України дають можлівість віплачуваті Працівникам заробітну плату за виконання роботу у відрядженні у разі, коли ее розмір вищий Збереження СЕРЕДНЯ заробітку за цею период. Если за виконання у відрядженні роботу заробітна плата ПРАЦІВНИКІВ нижчих їх середня заробітку, что зберігається, то Їм віплачується середній заробіток. "
У типовій конфігурації для того, щоб нарахувати оплату за дні відрядження не нижче середнього заробітку необхідно оформити документ "Оплата за середнім заробітком" з видом нарахування "Оплата за середнім заробітком".
Створювати новий документ з видом нарахування "Доплата до середнього заробітку" потрібно в разі, коли треба щось заплатити за іншими правилами, але не нижче середнього заробітку.
Наприклад, відрядження оплачується згідно з колективним договором по своїй особливій формулі, але треба заплатити не менше середнього належного за законом.
Приклад.
Є якийсь вид розрахунку, який використовується для оплати відрядження.
Є доплата до середнього.
При нарахуванні зарплати доплата до середнього розраховується як "Сума з п. 2" мінус "Сума з п. 1".
Якщо в п.1. використовується стандартний вид розрахунку (за середнім) обидва результату дорівнюватимуть і в п.3 завжди буде 0.
Тому використовується доплата до середнього тільки тоді, коли в п.1 використовується якийсь інший вид розрахунку.
Наприклад, для оплати відрядження в організації використовується вид розрахунку з формулою "100 грн. * Кількість днів".
При цьому у Іванова середньоденний заробіток 90 грн. У Петрова 120 грн.
Вони їдуть у відрядження на 5 днів.
Тоді Іванов отримав 500 грн., А за середнім отримав би 450 грн. Доплата йому не призначена.
Петров отримав 500 грн. за відрядження, а за середнім отримав би 600 грн. Значить, йому треба доплатити 100 грн.

Звернути увагу!
Якщо проводиться порівняння суми середньоденного заробітку за два місяці передували місяцю відрядження і суми денного заробітку, визначеного відповідно до умов трудового договору, то можна створити новий вид розрахунку, який зробить порівняння цих двох сум, і якщо необхідно, зробить донарахування. Докладний приклад описаний в підрозділі "Інші гарантії і компенсації при відрядженнях" довідника "Праця і заробітна плата".
Чому при зміні відсотка оплати в документі "Реєстрація простоїв в організації" не змінюється відсоток доплати в показниках для розрахунку на закладці "Нарахування"?
У документі "Реєстрація простоїв в організації" з видом простою "Чи не з вини працівника" є можливість встановити відсоток оплати простоїв.
Відсоток оплати простоїв в шапці документа використовується тільки в момент заповнення. Після зміни будь-якого реквізиту шапки (відсоток оплати, суми середньої, дата простою, вид простою і т.д.) для коректного розрахунку даних необхідно перезаполнять табличну частину "Нарахування".
Детальніше про оформлення простою для користувачів конфігурацій "Зарплата і Управління Персоналом для України" і "Управління виробничим підприємством для України" описано в статті "Оплата простоїв".
Для користувачів конфігурацій "Зарплата і кадри для бюджетних установ України" і "Комплексний облік для бюджетних установ України" стаття доступна по посиланню.
Якщо співробітник прийнятий в організацію за основним місцем і як внутрішній сумісник, як нарахувати йому лікарняний?
Якщо співробітник працює на підприємстві за основним місцем роботи і як внутрішній сумісник, для відображення лікарняного листа цього співробітника слід оформити один документ "Нарахування за лікарняним листком".
При формуванні документа в реквізиті "Співробітник" слід вказати співробітника за основним місцем роботи.
Програма автоматично розрахує середній заробіток по сукупному доході за основним призначенням і внутрішнім сумісництвом.
Важливо!
Для коректного розрахунку лікарняного в таких випадках необхідне виконання наступних умов:
в регістрі відомостей "Параметри розрахунку заробітної плати" на закладці "Розрахунок середнього" не встановлено прапор "Чи не враховувати сумісників для середніх";
в картці співробітника - внутрішнього сумісника в реквізиті "Осн. призначення" вказано співробітник, що працює за основним місцем роботи.

Звернути увагу!
У конфігурації не передбачений розрахунок середньої окремо для співробітника - внутрішнього сумісника.
Чому в лікарняному листі на закладці "Нарахування" вказаний відсоток оплати 100%, якщо на закладці "Розрахунок середнього заробітку" відсоток оплати зазначений інший (наприклад, 50%)?
У колонці "Відсоток оплати" закладки "Нарахування" документа "Нарахування за лікарняним листком" завжди буде відображено 100% у разі, якщо протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку застрахована особа має страховий стаж менше шести місяців і сума середньоденної допомоги з урахуванням відсотка стажу перевищує суму середньоденної допомоги розрахованого з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку.
Дана вимога описано в листі Виконавчої дирекції ФСС від 20.02.2015 р. № 5.2-32-374.
Яким звітом можна побачити стаж працівника на певну дату?
Слід скористатися звітом "Список співробітників організацій". В налаштуваннях звіту необхідно додати в список полів групу показників "Стаж" зі списку показників "Дані про працівника" (можна включити як групу в цілому, так і окремі показники групи: "Вид стажу", "Днів", "Місяців", "Років "). Крім цього обов'язково повинні бути внесені дані про початковий стаж працівника в регістрі відомостей "Початковий стаж співробітників організації".
Більш детально про облік стажу для користувачів конфігурацій "Зарплата і Управління Персоналом" і "Управління виробничим підприємством" описано в статті "Облік стажу працівників організації".
Для користувачів конфігурацій "Зарплата і кадри для бюджетних установ" і "Комплексний облік для бюджетних установ" стаття доступна по посиланню.
Як в конфігурації відобразити перерахунок податку на доходи фізичних осіб (ПДФО)?
Перерахунок ПДФО відображається за допомогою документа "Нарахування зарплати працівникам організацій". Перерахунок можна оформити як без нарахування зарплати, так і одним документом при нарахуванні зарплати за поточний місяць.
1. Перерахунок без нарахування зарплати.
Для виконання перерахунку в документі "Нарахування зарплати працівникам організацій" слід:
заповнити список працівників, за якими буде проводитися перерахунок;
на закладці ПДФО встановити прапор "Це перерахунок ПДФО" і в меню "Заповнити" вибрати пункт "За всім працівникам з початку року" "(або" По працівнику з початку року ");
виконати розрахунок (кнопка "Розрахувати").
За допомогою документа "Зарплата до виплати організації" з видом виплати "Перерахування ПДФО (без виплати зарплати)" підготувати відомість для перерахування податку.
2. Перерахунок ПДФО при нарахуванні зарплати за поточний місяць.
Для виконання перерахунку в документі "Нарахування зарплати працівникам організацій" слід:
заповнити список працівників, за якими буде проводитися перерахунок;
заповнити всі закладки документа;
на закладці ПДФО в меню "Заповнити" вибрати пункт "За всім працівникам з початку року" (або "По працівнику з початку року");
виконати розрахунок (кнопка "Розрахувати").
В цьому випадку, при заповненні документа "Зарплата до виплати" потрібно вказати вид виплати "Чергова виплата".
Прапор "Це перерахунок ПДФО" потрібен для випадків, коли перерахунок ПДФО йде окремим документом і потрібен для того, щоб дозволити введення в цьому періоді ще одного документа нарахування. Сам механізм перерахунку ПДФО від прапора ніяк не залежить і його можна проводити в будь-який момент.
Якщо перерахунок слід провести не з початку року, то перед розрахунком слід видалити зайві місяці.
При перерахунку розраховуються суми недоплати або переплати ПДФО. Якщо протягом періоду, за який здійснюється перерахунок, ПДФО розрахований вірно і перерахунок не потрібно, то колонки "Дохід" і "Податок" заповнені не будуть.
Детальніше про перерахунок ПДФО описано в підрозділі "Перерахунок податку" довідника "Праця і заробітна плата".
Як в конфігурації "Зарплата і Управління Персоналом" нарахувати резерв відпустки?
В конфігурації "Зарплата і Управління Персоналом" не ведеться бухгалтерський та податковий облік. Відповідно, нарахування резерву відпусток необхідно здійснювати в конфігурації "Бухгалтерія". Детальніше про нарахування резерву в конфігурації "Бухгалтерія" описано в статті "Методика нарахування сум відпускних за рахунок резерву".
У той же час, нарахування відпускних за рахунок резерву відпусток необхідно здійснювати в конфігурації "Зарплата і Управління Персоналом" (докладніше описано в статті "Методика нарахування сум відпускних за рахунок резерву") і за допомогою спеціальної обробки "Вивантаження даних Бухгалтерію "передати ці відомості в бухгалтерську конфігурацію в формі вивантажених проводок.
Загальні принципи обміну описані в консультації "Принципи спільної роботи конфігурацій" Бухгалтерія "і" Зарплата і Управління Персоналом "".
Як оформити оплату мобілізованим співробітникам, якщо потрібно утримувати з нарахованої суми податки і збори?
Причини, за якими з оплати мобілізованим працівникам слід утримати податки і збори можуть бути різні, наприклад, не отримана з бюджету компенсація або працівник мобілізований більше одного року.
Для розрахунку оплати мобілізованим співробітникам слід:
1. У плані видів розрахунків (меню «Операції» «План видів розрахунку» «Основні нарахування організацій») створити нове нарахування, наприклад «Оплата за середнім за дні мобілізації».
Параметри у нового виду розрахунку повинні бути такі ж, як і у зумовленого виду розрахунку «Оплата за середнім заробітком», при необхідності потрібно змінити код ПДФО на закладці «Облік».
Детальніше з порядком обчислення і сплати ПДФО можна ознайомитися в розділі «Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО)» довідника «Праця і заробітна плата».
Для відображення утримання військового збору з оплати за середнім за дні мобілізації, в довіднику «Види доходів ПДФО» для даного виду доходу в колонці «Військовий збір» слід вибрати значення «Військовий збір».
Детальніше з порядком обчислення і сплати військового збору можна ознайомитися в розділі «Військовий збір» довідника «Праця і заробітна плата».
На закладці «Інше» виду розрахунку «Оплата за середнім за дні мобілізації», в поле «Є базою для" необхідно вказати види розрахунків, для яких це нарахування буде базою для розрахунків - ЄСВ (оплата праці); ЄСВ ФОП (оплата праці).
Детальніше з порядком обчислення і сплати ЄСВ можна ознайомитися в розділі «Єдиний внесок на соціальне страхування (ЄСВ)» довідника «Праця і заробітна плата».
2. У видах розрахунку для основних нарахувань ( «Оклад по днях», «Оклад по годинах» і т.д.) на закладці «Інше» в поле «витісняє розрахунки» додати створений вид розрахунку «Оплата за середнім за дні мобілізації».
3. Документом «Оплата за середнім заробітком» з видом розрахунку «Оплата за середнім за дні мобілізації» зареєструвати заміну планових нарахувань працівника на певний період нарахуванням оплати за середнім заробітком.
4. Відобразити оплату за дні мобілізації документом «Нарахування зарплати працівникам організацій».
5. Для відображення в кадровому обліку факту відсутності співробітників через мобілізації, з метою коректного заповнення регламентованої звітності, згідно роз'яснень Державної служби статистики (лист від 04.07.2014 р № 09.3-6 / 145-14), необхідно ввести документ «Відсутність на роботі організацій »із зазначенням стану« Мобілізований ».
У яких випадках обов'язкова установка прапора "Використовувати з регістрів" в регістрі відомостей "Нарахування для попереднього розрахунку"?
При встановленому прапорі "Попередній розрахунок" в документі "Нарахування зарплати працівникам організацій" таблична частина "Нарахування" заповнюється основним нарахуванням співробітника і додатковими нарахуваннями, які внесені в реєстр відомостей "Нарахування для попереднього розрахунку".
Додаткові нарахування можуть вноситися як документом "Нарахування зарплати працівникам організацій" (наприклад, оплата нічних годин), так і іншими документами (наприклад, оплата понаднормових годин і оплата роботи у святкові та вихідні дні). Для того, щоб додаткові нарахування, введені іншими документами враховувалися при виплаті авансу за першу половину місяця (в документі "Зарплата до виплати організацій" з видом виплати "Аванс (за попереднім розрахунком)") для них в регістрі відомостей "Нарахування для попереднього розрахунку" слід встановити ознака "Використовувати з регістрів".
Порядок оформлення виплати авансу для користувачів конфігурацій "Зарплата і Управління Персоналом" і "Управління виробничим підприємством" докладніше описаний в статті "Методика відображення авансової виплати за відпрацьований час".
Чому при оформленні кадрових документів виникає повідомлення "Протиріччя в періодах станом" і як його уникнути?
Повідомлення "Протиріччя в періодах станом" виникає, якщо в конфігурації відображаються два кадрових документа, які в один день змінюють стан працівника. Наприклад, коли співробітнику в день закінчення лікарняного надається відпустка.
приклад
Співробітник захворів 02.09.хх.
Після хвороби співробітник повертається на роботу 12.09 і з 12.09 йому надається відпустка.
У типовій конфігурації, щоб уникнути кадрових суперечностей, необхідно:
Відобразити захворювання в кадровому обліку за допомогою документа "Відсутність на роботі організацій" (період початку хвороби - "02.09", стан працівника - "Хворіє").
Відобразити надання відпустки документом "Відпустки організацій" з видом відпустки "Основна щорічна відпустка" (стан "У щорічній відпустці").
Звернути увагу!
Зазвичай при поверненні на роботу співробітника оформляється документ "Повернення на роботу організацій" або коригується початковий документ "Відсутність на роботі організацій" (створюється другий рядок з періодом виходу на роботу "12.09" і станом "Працює"). Але оскільки стан працівника може змінюватися один раз в день, в даній ситуації оформляти документ "Повернення на роботу організацій" або "Відсутність на роботі організацій" з другим рядком, не потрібно! При проведенні документа "Відпустки організацій" в такому випадку вдасться повідомлення про протиріччі кадрових документів, але сам документ "Відпустки організацій" проведеться. Тобто, в даному випадку, повідомлення є інформаційним: програма повідомляє про існуючий протиріччі.
Якщо все таки буде оформлений (проведено) повернення на роботу, при спробі провести документ "Відпустки організацій" виникне повідомлення "Протиріччя в періодах станом" і документ не проведеться. Тобто, програма не зможе провести 2 стану працівника в один день: по документу "Повернення на роботу організацій" ( "Відсутність на роботі організацій" по другому рядку) - стан "Працює" і по документу "Відпустки організацій" - стан "У щорічному відпустці ". Для обходу проблеми досить скасувати проведення документа "Повернення на роботу організацій" або в документі "Відсутність на роботі організацій" видалити другий рядок зі станом "Працює".
Як для працівника внести інформацію про перелік внесків і внесків на ФОП?
Для кожного співробітника фіксується перелік обов'язкових для нього внесків (елементів довідника "Податки"). Здається він за допомогою документа "Прийом на роботу в організацію". Табличні частини "Внески" і "Внески ФОП" цього документа можуть автоматично заповнитися, якщо зазначений набір внесків в елементі довідника "Співробітники організацій".
Змінити відповідну комбінацію внесків можна за допомогою документа "Введення відомостей про планові нарахування працівників організації".
Детальніше описано в статті "Загальні правила обліку єдиного внеску на соціальне страхування (ЄСВ)".
Співробітник знаходиться на лікарняному, але лікарняний лист він ще не приніс. Як це правильно відобразити в програмі?
Якщо лікарняний лист до кінця місяця не отримано, для коректного заповнення табеля і нарахування заробітної плати, час відсутності працівника слід відобразити одним з розрахункових документів:
 • "Невихід в організаціях" (в конфігурації "Управління торговим підприємством" документ називається "Невихід і одноразові виплати в організаціях");
 • "Нарахування за лікарняним листком" з нульовою сумою лікарняного.
 • Вибір документа відсутності залежить від застосування / незастосування обмежень при розрахунку ЄСВ на ФОП.
 • Детальніше про заповнення документа "Невихід в організаціях" описано:
 • для користувачів конфігурацій "Зарплата і Управління Персоналом" і "Управління виробничим підприємством" в статті "Реєстрація невиходів в регламентованому обліку";
 • для користувачів конфігурації "Управління торговим підприємством" в статті "Реєстрація невиходів в регламентованому обліку";
 • для користувачів конфігурацій "Зарплата і кадри для бюджетних установ" і "Комплексний облік для бюджетних установ" в статті "Реєстрація невиходів".
 • Детальніше про застосування обмежень при розрахунку ЄСВ на ФОП описано в статті "Порядок застосування мінімальної заробітної плати при розрахунку ЄСВ на ФОП":
 • для користувачів конфігурацій "Зарплата і Управління Персоналом" і "Управління виробничим підприємством" стаття доступна по посиланню;
 • для користувачів конфігурації "Управління торговим підприємством" стаття доступна по посиланню;
 • для користувачів конфігурацій "Зарплата і кадри для бюджетних установ " і "Комплексний облік для бюджетних установ" стаття доступна по посиланню.
Розрахунковий документ обов'язково оформляти і в разі відображення невиходів в табелі методом ручного табелювання.
У конфігураціях "Зарплата і Управління Персоналом", "Управління виробничим підприємством", "Зарплата і кадри для бюджетних установ " і "Комплексний облік для бюджетних установ " крім розрахункового документа в кадровому обліку, можна відобразити невихід документом "Відсутність на роботі організацій ", але слід пам'ятати, що він є кадровим і не впливає на облік часу.
Як відобразити наявність спецстажу у співробітника?
Для відображення наявності спецстажу у співробітника, а також для коректного формування звіту з ЄСВ із заповненням таблиці 7, необхідно:
Внести в довідник "Види стажу" новий елемент. У формі елемента встановити прапор "Пільговий стаж", вказати підставу пільгового стажу (створити нову підставу за допомогою "Подбора з класифікатора") і коефіцієнт перерахунку. Довідник "Підстава пільгового стажу" можна заповнити за допомогою підбору з класифікатора.
Вказати для конкретного співробітника вид даного пільгового стажу в регістрі відомостей "Початкові відомості про стаж працівників організації".
Створити і заповнити документ "Атестація робочих місць для Зроблено спеціально для". Даний документ призначений для відображення факту атестації робочих місць в організації для заліку Зроблено спеціально для співробітників організації. Датою початку заліку Зроблено спеціально для є дата документа.
Ввести документ "Розрахунок Зроблено спеціально для працівників організацій". Заповнення документа можна виробляти автоматично по кнопці "Заповнити та розрахувати".
Для користувачів конфігурації "Управління торговим підприємством для України" описано в статті "Облік стажу працівників".
Більш детально про облік стажу для користувачів конфігурацій "Зарплата і Управління Персоналом" і "Управління виробничим підприємством" описано в статті "Облік стажу працівників організації".
Для користувачів конфігурацій "Зарплата і кадри для бюджетних установ" і "Комплексний облік для бюджетних установ" стаття доступна по посиланню.
Співробітник прийнятий на випробувальний термін. Чому при проведенні документа "Результат випробувального терміну" з рішенням "Негативний" може виводитися помилка "Кандидат не прийнятий на випробувальний термін!"?
У базі не встановлено режим кадрового планування "За структурою юридичних осіб". Для зміни режиму кадрового планування слід відкрити форму "Кадрове планування", натиснути кнопку "Режим кадрового планування" і вибрати "За структурою юридичних осіб".
Після цього слід перепровести документ "Прийом на роботу в організацію".
Детальніше про прийом співробітників на випробувальний термін описано в підрозділі "Випробувальний термін при прийомі на роботу" довідника "Праця і заробітна плата".
Чому в розрахункових листках організації не збігається сума нарахувань і сума до виплати, якщо у співробітника є нарахування за лікарняним листком за рахунок Фонду соціального страхування (ФСС)?
У розрахункових листках виводиться інформація про всі нарахування співробітника за звітний період. У той же час заборгованість перед співробітником за лікарняними, що виплачуються ФСС виникає тільки після отримання грошових коштів від ФСС.
Детальніше для користувачів конфігурацій "Зарплата і Управління Персоналом" і "Управління виробничим підприємством" описано в статті "Оплата нарахувань за рахунок Фонду соціального страхування (ФСС)".
Для користувачів конфігурації "Управління торговим підприємством для України" стаття доступна по посиланню.
Для того щоб візуально відзначити нарахування за рахунок ФСС (лікарняні, декретні), якщо гроші на виплату ще не отримані, слід в налаштуваннях користувача, який формує розрахункові листки, задати довільний текст такої позначки в параметрі "Відмітка неоплачених нарахувань за рахунок ФСС в розрахункових листках ".
Як відобразити лікарняний лист по вагітності та пологах, якщо співробітниця перебуває у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років?
Надання відпустки по догляду за дитиною оформляється документом "Відпустка по догляду за дитиною". Детальніше описано в статті "Порядок відображення відпусток по догляду за дитиною до 3-х років".
Якщо під час відпустки по догляду за дитиною до 3-х років співробітниці надається відпустка по вагітності та пологах, необхідно оформити документ "Нарахування за лікарняним листком", документом "Введення відомостей про планові нарахування працівників організацій" призначити утримання нових видів внесків - "ЄСВ ( декретні) "* і" ЄСВ ФОП (декретні) ". Детальніше описано в підрозділі "Розрахунок, виплата, облік та оподаткування декретних" довідника "Праця і заробітна плата". Також в документі "Введення відомостей про планові нарахування працівників організацій" слід припинити на закладці "Планові нарахування" нарахування "Відпустка по догляду за дитиною без оплати".
В яких випадках в документі "Оплата святкових і вихідних днів" слід вибирати вид розрахунку "Оплата святкових і вихідних днів", а в яких - "Доплата за роботу в свята і вихідні"?
Вид розрахунку "Оплата святкових і вихідних днів" слід вибирати для оплати праці тих співробітників, робота яких у святковий або неробочий день не передбачена графіком їх роботи. Годинники, оплачені по даному виду розрахунку, зараховуються як відпрацьований час, і відображаються в табелі обліку робочого часу. День виходу на роботу незалежно від кількості відпрацьованих годин вважається робочим днем.
Вид розрахунку "Доплата за роботу в свята і вихідні" слід вибирати для оплати праці більше, ніж в одинарному розмірі для тих співробітників, робота яких у святковий або неробочий день передбачена графіком їх роботи.
Детальніше про відображення оплати за середнім заробітком для користувачів конфігурацій "Зарплата і Управління Персоналом для України" і "Управління виробничим підприємством для України" описано в статті "Методика відображення оплати праці в святковий і неробочий день".
Чому при установці параметра "Дата заборони зміни даних" можна змінювати дані до зазначеної дати?
За замовчуванням обмеження за датою заборони не поширюється на користувачів, яким доступна роль "Повні права".
Для того, щоб перевірити, які права встановлені для користувача, необхідно відкрити довідник "Користувачі" (меню "Сервіс" - "Користувачі та права доступу"). І якщо в цьому довіднику видно закладка "Користувачі БД", то можна зробити висновок про те, що для користувача в наборі прав включені "Повні права".
Для того щоб прибрати з набору прав користувача повні права, необхідно зайти в конфігурацію в режимі конфігуратора під користувачем, який виконує роль адміністратора і має повні права. Відрити пункт меню "Адміністрування" - "Користувачі" і в картці користувача, для якого виконується коригування набору прав, на закладці "Інше" встановити доступні ролі (прапорець навпроти ролі "Повні права" не повинен бути встановлений). Звертаємо Вашу увагу на те, що зміна ролей користувача вступить в силу, тільки після перезапуску конфігурації.
Для того щоб обмеження за датою заборони поширювалася на користувачів, яким доступна роль "Повні права", необхідно в настройках програми (меню "Сервіс") на закладці "Загальні" встановити прапорець "Застосовувати дату заборони для користувачів з" повними правами "".
Як в конфігурації оформити відкликання з відпустки?
 • Для оформлення відкликання з відпустки, нарахування за який зроблено в поточному періоді слід змінити відповідний документ «Нарахування відпустки працівникам організації».
 • Для оформлення відкликання з відпустки, нарахування за який зроблено в минулому періоді, слід:
 • Провести документ «Сторнування», вказавши в ньому посилання на відповідний документ «Нарахування відпустки працівникам організації». При цьому будуть відсторновані все нарахування зроблені документом;
 • Провести новий документ «Нарахування відпустки працівникам організації», вказавши в ньому реальний період відпустки.
Як правильно відобразити в програмі ситуацію виплати заробітної плати в кілька етапів?
При виплаті заробітної плати по платіжній відомості документами «Видатковий касовий ордер» або «Платіжне доручення вихідне» погашається вся зазначена відомість незалежно від того якій кількості людей була проведена виплата по даній платіжній відомості.
Тому в разі необхідності виплати заробітної плати частинами рекомендується створювати кілька платіжних відомостей.
Як в конфігурації "Зарплата і Управління персоналом" налаштувати довідник "Способи відображення зарплати в обліку", якщо організація веде облік витрат з використанням 8 і 9 класів рахунків?
Схема обліку витрат підтримується в бухгалтерській програмі. Якщо організація використовується 8 і 9 класи рахунків, то в конфігурації "Зарплата і Управління Персоналом" при відображенні нарахувань в регламентованому обліку слід вказувати рахунки 9-го класу або 23 рахунок. Інформація про сформованих проводках в конфігурації "Зарплата і Управління Персоналом" вивантажується в конфігурацію "Бухгалтерія" в документ "Нарахування зарплати працівникам організацій". При проведенні документа в конфігурації "Бухгалтерія" відповідно до встановленої облікової політики організації. Наприклад, при використанні обліку витрат з використанням 8 і 9 класів будуть сформовані проводки через рахунки 8-г класу, зазначені в статтях витрат.
Залишились запитання?
Залиште контактні дані і ми зв'яжемось з Вами найближчим часом
Як до Ваc звертатись?
Ваша електронна адреса
Ваш телефон
Завантаження файлів
Можливо завантажити до 10 файлів
Коментарі
*Натискаючи на кнопку "Надіслати" Ви погоджуєтесь з політикою конфіденційності та обробки персональних даних