Дисконтування заборгованості
Минулого року Мінфін вніс зміни до стандартів бухобліку, чим спричинив необхідність дисконтувати будь-яку довгострокову заборгованість. Що таке дисконтування заборгованості, як визначити ставку дисконтування, вплив на податковий облік, як уникнути цієї процедури — у статті.
Питання які ми сьогодні розглінемо:
 1. Чому довгострокову заборгованість тепер треба дисконтувати?
 2. Що таке дисконтування заборгованості?
 3. Кому треба дисконтувати заборгованість?
 4. Дисконтування заборгованості 2020?
 5. Ставка дисконтування 2020?
 6. Дисконтування заборгованості в бухгалтерських проводках?
 7. Як уникнути дисконтування?
 8. Дисконтування заборгованості в бухобліку: приклад.


Чому довгострокову заборгованість тепер треба дисконтувати?
Наказ Мінфіну від 16.09.2019 р. № 379 вніс зміни до п. 12 НП(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" та п. 9 НП(С)БО 11 "Зобов'язання". Прибрали там одну фразу – "на які нараховуються відсотки". Така зміна спричинила розширення сфери застосування теперішньої вартості щодо заборгованості і дисконтуватися має будь-яка довгострокова заборгованість, яка погашається у майбутньому грошима:
Що було 29.10.2019
Що стало з 29.10.2019
Теперішня вартість застосовується для заборгованості, яка:
Теперішня вартість застосовується для заборгованості, яка
одночасно довгострокова (> 12 місяців) та відсоткова, тобто на неї нараховуються проценти

довгострокова (> 12 місяців)

Теперішня вартість – це вартість, яка отримується шляхом дисконтування первісної вартості певного активу чи зобов'язання. Процедура дисконтування позики відрізняє її від первісної (фактично) вартості, за якою обліковуються поточна заборгованість. Визначення поняття теперішньої вартості можна знайти у П(С)БО 11, П(С)БО 19 "Об'єднання підприємств".
Дисконтування може бути застосоване тільки до грошової заборгованості, яка погашається певними грошовими платежами в національній чи іноземній валюті або еквівалентах грошових коштів. Негрошову заборгованість (та, яка погашається товаром чи іншими активами) не дисконтують навіть, якщо вона довгострокова. Товари та інші активи мають власну вартість, тому її дисконтувати потреби немає.
Увага: зараз дисконтувати треба будь-яку грошову заборгованість, яка має термін погашення більше 1 року.

Що таке дисконтування заборгованості?
Дисконтування – це процедура переведення майбутньої вартості грошей у поточну (теперішню). Цей фінансовий термін пов'язаний зі знеціненням грошей у часі: купівельна спроможність однієї і тієї ж суми у майбутньому й зараз буде різною.
Причини цього:
 • інфляція – в сучасних умовах вона існує завжди, особливо у довгостроковому періоді;
 • упущені економічні вигоди від використання грошей – краща альтернатива у використанні грошей.
 • ризик неотримання платежу – борг може бути неповернутий.
Наприклад, підприємство дало в борг (безпроцентний) 100 тис. грн на 3 роки. Однак, якби воно поклало дані гроші на депозит під 15% річних, то через 3 роки мало б 152087,50 грн (=100000×1.153) за умови, що всі річні відсотки теж використовувало на поповнення вкладу. Банківський процент зазвичай покриває інфляцію і тоді виходить, що 152087,50 грн майбутнього мають поточну (теперішню) вартість 100 тис. грн.
Увага: 152 тис. грн через 3 роки ≈ 100 тис. грн зараз у теперішній вартості Таким чином, дисконтування враховує одночасно два аспекти: знецінення грошей у часі та альтернативні варіанти їх використання та існуючі ризики.

Коли треба дисконтувати заборгованість?
Мінфінівські зміни стосувалися НП(С)БО 10 та НП(С)БО 11. Ніяких змін до НП(С)БО 25 "Спрощена фінансова звітність" не вносилося.
Отже, дисконтувати мають усі:
 • середні та великі підприємства;
 • мікро та малі підприємства, які підпадають під дію НП(С)БО 25;
 • єдиноподатники 3 групи;
 • комунальні неприбуткові підприємства та інші, хто використовує систему національних стандартів бухгалтерського обліку;
 • ті, хто використовує МСФЗ.
Увага: дисконтувати довгострокову заборгованість треба всім, навіть "малюкам" та "спрощенцям".
Не дисконтується поточна заборгованість (до 1 року). Прострочення поточної заборгованості також не спричиняє необхідності її дисконтувати.

Дисконтування заборгованості
Для того, щоб здійснити дисконтування треба визначити:
 • часовий період – це загальний період існування грошових потоків (строк заборгованості). Наприклад, 2 роки, 3 роки, 4 роки і т.д.;
 • частоту надходжень – це як часто відбувається надходження/витрачання грошей (частота погашення заборгованості). Наприклад, раз на рік, 2 рази на рік, щокварталу тощо;
 • ставку дисконтування – це той відсоток, який буде використовуватися для розрахунків. Чим він більший, тим меншою буде поточна вартість (майбутніх грошей).
Приклад 1. Нерівномірне погашення. Підприємство має заборгованість 250 тис. грн, яку погашатиме:
 • 1-й рік – 50 тис. грн;
 • 2-й рік – 100 тис. грн;
 • 3-й рік – 100 тис. грн.
Ставка дисконтування – 14% річних.
Рахуємо теперішню (поточну) вартість заборгованості:

50000/(1+0,14) + 100000/(1+0,14)2 + 100000/(1+0,14)3 = 188303,55 грн.

Теперішня вартість 250 тис. грн при такій схемі погашення 188303,55 грн.
Приклад 2. Погашення одним платежем. Якщо ж погашення відбудеться разовим платежем через 3 роки, то теперішня вартість буде меншою, ніж у прикладі 1, а саме: 250000/(1+0,14)3 = 168742,88 грн. Даний результат можна отримати також в Excel шляхом використання формули: =PV(0,14;3;;-250000;0). У російськомовній версії Excel: =ПС(0,14;3;;-250000;0). Приклад 3. Погашення боргу рівними частинами щокварталу. Якщо ж погашення відбуватиметься рівними частинами щокварталу, то в залежності від того, як порахувати квартальну ставку дисконту, вийде:

Варіант наближений і не правельний
Варіант більш правельний і точний
 • ставка дисконтування (квартальна) = 14%/4 = 3,5%;
 • кількість періодів = 4× 3 = 12;
 • щоквартальна сума погашення: 250000/4 = 20833,33 грн;
 • теперішня вартість = 20833,33/(1+0,035) + 20833,33/(1+0,035)2 + 20833,33/(1+0,035)3 + 20833,33/(1+0,035)4 + … + 20833,33/(1+0,035)12 = 20139,47
 • ставка дисконтування (квартальна):0,0333
 • кількість періодів = 4× 3 = 12;
 • щоквартальна сума погашення: 250000/4 = 20833,33 грн;
 • теперішня вартість = 20833,33/(1+0,0333) + 20833,33/(1+0,0333)2 + 20833,33/(1+0,0333)3 + 20833,33/(1+0,0333)4 + … + 20833,33/(1+0,0333)12 = 20139,47.
Ставка дисконту 2020
Ставка дисконтування – це суттєвий показник в розрахунку, так як її збільшення впливає на теперішню (поточну) вартість: чим ставка дисконтування більша, тим вартість менша. Ніяких конкретних вказівок, яку ставку дисконтування обирати в законодавстві немає. Таке питання Мінфін зі своїми НП(С)БО не врегульовує, методрекомендацій під дисконтування теж не розроблено. Щоправда у серпні 2020 року від Мінфіну з'явилося інформаційне повідомлення, яке носить суто рекомендаційний характер і містить перелік загальних підходів щодо її обрання. Там містяться такі ж підходи, як і в даній консультації.
Якщо звернутися до МСФЗ (КЗ64 МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка"), то треба використати ринкову ставку відсотка на аналогічний інструмент, який подібний за валютою, строками погашення.
На практиці можливе обрання наступних ставок:
 • Індекс міжбанківських ставок овернайт (UONIA) – 5,0471% (вересень 2020);
 • вартість довгострокових кредитів 22,05% (станом на 23.09.2020);
 • вартість довгострокових депозитів фізичних осіб 10% (станом на 23.09.2020);
 • облікова ставка НБУ 6% (вересень 2020);
 • середньорічна ставка рефінансування НБУ 6% (вересень 2020, згадується у листі ДФС від 18.06.2018 р. № 18311/7/99-99-14-03-03-17).
Перші три ставки можна знайти можна знайти на офіційному сайті НБУ.
Яку обрати? Якщо підприємство надає позику фізичній особі, то доцільно використати ставку по кредитуванню або облікову ставку НБУ. Якщо є ризик неповернення позики, то краще брати більшу ставку або навіть збільшити певну базову ставку на певний коефіцієнт, який відображає ризик. Наприклад, 120% облікової ставки НБУ (це 7,2% у вересні 2020). Облікову ставку слід брати на дату складання балансу. Облікова ставка НБУ використовується при розрахунках пені податківцями, а також часто й у комерційних договорах, тому це цілком прийнятний вибір і для цілей бухгалтерського обліку.
Увага: облікова ставка НБУ – ставка дисконтування, якщо не хочеться довго міркувати над проблемою її обрання. Але це не найкращий варіант.
Облікову ставку НБУ, навіть 120% чи подвійну не рекомендуємо брати. Пояснюється це просто: а чи може підприємство залучити кредитні кошти під такий %? Очевидно, що ні – така можливість є тільки у банків по рефінансуванню від НБУ.
Найкращі варіанти ставок дисконтування:
 • ринкова ставка відсотка, яка використовується в операціях з аналогічними активами;
 • ставка відсотка на можливі позики, які може отримати конкретне підприємство – якщо неможливо обрати ринкову;
 • ставки, які визначаються на основі безризикової ставки, скоригованої на ризики, пов'язані з такою заборгованістю. Це уже згадувані кредитні ризики, упущені економічні вигоди та інфляція. Мінфін також рекомендує, наприклад враховувати ризик COVID-19.
Краще якось документально оформити обрання ставки дисконтування. Поради тоді наступні:
 • пояснити у бухгалтерській довідці обрання ставки й усі розрахунки;
 • закріпити в обліковій політиці за яким принципом обирається ставка дисконтування;
 • користуватися відкритими або широковідомими джерелами (НБУ, певні світові рейтингові агентства типу Thomson Reuters);
 • обґрунтувати у довідці причини збільшення ставки дисконтування, якщо заборгованість ризикована, пояснити ризики, оцінити їх.
Згадані ставки постійно змінюються. Якщо вони змінилися суттєво, то в ідеальній ситуації бажано проводити уточнення оцінки теперішньої вартості заборгованості та відповідні коригування. У системі НП(С)БО дане питання детально не врегульоване. Однак, це випливає з того, що теперішня вартість визначається на кожну дату балансу, а не один раз при визнанні дебіторської чи кредиторської заборгованості. Як бачимо, дане питання неврегульоване і дійсно є дещо суб'єктивним.

Дисконтування заборгованості в бухгалтерський Проводках
Дисконтування довгострокової заборгованості в бухгалтерському обліку. Облік дисконтованої заборгованості здійснюється наступним чином:
 • спочатку відобразити заборгованість за первісною вартістю;
 • визначити різницю між первісною та дисконтованою сумою. Для кредиторської заборгованості така сума називається дисконт, для дебіторської – премія;
 • на суму згаданої різниці нарахувати дохід у ситуації кредиторської заборгованості, так як підприємство отримує вигоду від користування грошовими коштами. Якщо заборгованість дебіторська – навпаки, витрати. Підприємство у такому разі втрачає економічні вигоди від надання коштів у борг іншому;
 • на кожну дату балансу здійснювати амортизацію дисконту (це витрати) та премії (це доходи). У кінцевому результаті на дату балансу облікова вартість та сума остаточного погашення співпадуть. Амортизація нараховується теж на основі ставки дисконтування на залишок облікової вартості заборгованості. Сума амортизації має співпадати з загальною сумою дисконту/премії;
 • на кожну дату річного балансу переводити в обліку довгострокову заборгованість у тій частині, що погашається протягом 12 місяців, у поточну.
Якщо стоїть питання про дисконтування банківського кредиту чи іншої позики, то все детально викладено у матеріалі з порталу Дисконтування кредитів та позик 2020.
Увага: дебіторська та кредиторська заборгованість – це різновид фінансових інструментів, тому треба застосовувати норми П(С)БО 13.
Типові проводки з обліку дисконтування (на прикладі позики, поворотної фінансової допомоги)
Процедура
Дебіторська заборгованість
Кредиторська заборгованість
Початкове визнання заборгованості
надання позики: Дт 183 Кт 311
отримання довгострокової позики: Дт 311 Кт 55
Різниця між первісною вартістю заборгованості та теперішньою (поточною, дисконтовою) вартістю
визнання премії: Дт 952 Кт 183
визнання дисконту: Дт 55 Кт 733
Амортизація різниці
амортизація премії: Дт 183 Кт 733
амортизація дисконту: Дт 952 Кт 55
Переведення заборгованості з довгострокової у поточну
Дт 377 Кт 183
Дт 55 Кт 611
Увага: дисконт/премія = первісна вартість – теперішня вартість.

Як уникнути дисконтування?
Уникнути дисконтування можна такими способами:
 • укладати договори тільки на 1 рік. Потім позики можна повертати і брати заново, також договір можна продовжити (так звана пролонгація), що не надає йому статусу довгострокового;
 • не встановлювати взагалі строк повернення позики. У такому разі вона має бути повернута на вимогу позикодавця протягом 30 днів згідно ч. 1 ст. 1049 ЦКУ. Через це такий договір вважається поточним зобов'язанням.
Однак, такі підходи більше можливі при поворотній фінансовій допомозі. Складніше з банківськими кредитами та векселями. Не завжди це стає можливим і у ЗЕД.
Увага: єдиноподатники можуть не боятися дисконтування – воно у них на єдиний податок що не впливає, тому й уникати не потрібно

Також постійна пролонгація короткострокових договорів викликає підозру й податківці при перевірці, які також цікавляться питанням дисконтування, можуть визнати такі угоди фіктивними, а борг – довгостроковим. Так як визнання доході і витрат впливає на фінрезультат до оподаткування, то може бут й донарахування податку на прибуток. Щодо єдиноподатників, то у них дохід від дисконтування у податковому обліку на єдиний податок не впливає, так як не відповідає визначенню доходу в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), тобто принципам "касового" методу, який використовується у них при визначенні доходу (пп. "2" п. 292.1 ПКУ).

Увага: єдиний 100%-ковий спосіб відбитися від дисконтування – уникати довгострокової заборгованості.
Дисконтування заборгованості в бухобліку приклад:
Приклад 2. Закріпимо тепер на прикладі. Розрахунки проведемо використовуючи дані прикладу 1. Різниця між первісною та теперішньою вартістю заборгованості за ним: 61696,45 грн (= 250000 – 188303,55).
Бухгалтерські проведення будуть наступні:
Господарські операції
Продавець
Позикоотримувач
Сума
Надання/отримання позики
ДТ 183 Кт 311
Дт 311 Кт 55
250000,00
Відображена різниця між первісною та теперішньою вартістю заборгованості (премія/дисконт)
Дт 952 Кт 183
Дт 55 Кт 733
61696,45
Кінець 1 року
Нарахування амортизації (премія/дисконт)
Дт 183 Кт 733
Дт 952 Кт 55
26362,50
Переведення заборгованості з довгострокової у поточну
Дт 377 Кт 183
Дт 55 Кт 611
50000,00
Погашення заборгованості
Дт 311 Кт 377
Дт 611 Кт 311
50000,00
Кінець 2 року
Нарахування амортизації (премія/дисконт)
Дт 183 Кт 733
Дт 952 Кт 55
23053,25
Переведення заборгованості з довгострокової у поточну
Дт 377 Кт 183
Дт 55 Кт 611
100000,00
Погашення заборгованості
Дт 311 Кт 377
Дт 611 Кт 311
100000,00
Кінець 3 року
Нарахування амортизації (премія/дисконт)
Дт 183 Кт 733
Дт 952 Кт 55
12280,70
Переведення заборгованості з довгострокової у поточну
Дт 377 Кт 183
Дт 55 Кт 611
100000,00
Погашення заборгованості
Дт 311 Кт 377
Дт 611 Кт 311
100000,00
Залишились запитання?
Залиште контактні дані і ми зв'яжемось з Вами найближчим часом
Як до Ваc звертатись?
Ваша електронна адреса
Ваш телефон
Завантаження файлів
Можливо завантажити до 10 файлів
Коментарі
*Натискаючи на кнопку "Надіслати" Ви погоджуєтесь з політикою конфіденційності та обробки персональних даних