Затверджено форму Одноразової (спеціальної) добровільної декларації та Порядок її подання
Наказ Мінфіну України від 02.08.2021 р. № 439 «Про затвердження форми одноразової (спеціальної) добровільної декларації та Порядку її подання»
Коментар
Мінфін України наказом від 02.08.2021 р. № 439 (Наказ № 439) затвердив:
форму Одноразової (спеціальної) добровільної декларації (Декларація);Порядок подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації (Порядок № 439).
Зазначену форму та Порядок затверджено відповідно до п.6 підрозділу 9 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (ПКУ).
У формі Декларації передбачено 13 розділів, а саме:
 • «Загальні відомості»;
 • «Інформація про платника збору»;
 • «Валютні цінності»;
 • «Об'єкти нерухомого майна – земельні ділянки»;
 • «Нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»;
 • «Рухоме майно – транспортні засоби»;
 • «Рухоме майно, крім транспортних засобів»;
 • «Частка (пай) у майні юридичних осіб або в утвореннях без статусу юридичних осіб, інші корпоративні права, майнові права на об'єкти інтелектуальної власності»;
 • «Цінні папери або фінансові інструменти»;
 • «Права на отримання дивідендів, процентів чи іншої аналогічної майнової вигоди, не пов'язані із правом власності на цінні папери, частки (паї) у майні юридичних осіб та/або в утвореннях без статусу юридичної особи»;
 • «Інші активи»;
 • «Загальна сума задекларованих активів та загальна сума одноразового збору»;
 • «Інформація щодо уточнення сум одноразового збору раніше поданої декларації».
Декларація подається безпосередньо декларантом до ДПС, в електронній формі засобами електронного зв'язку через електронний кабінет з дотриманням вимог Закону № 851 та Закону № 2155 з урахуванням вимог, встановлених розділом ІІ ПКУ, та особливостей, встановлених підрозділом 9 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.
Декларант при заповненні Декларації повинен зазначати обов'язкові реквізити, визначені п.48.3 ст.48 ПКУ, наявні у формі Декларації (п.1, 3 розділу ІІІ Порядку № 439).

В Декларації не зазначається інформація про джерела одержання (набуття) декларантом об'єктів декларування.
Відповідно до п.4 розділу ІІІ Порядку № 439 у періоді проведення одноразового (спеціального) добровільного декларування декларант має право уточнити інформацію, зазначену у попередньо поданій Декларації, виключно шляхом подання нової Декларації (проставляється позначка «Х» у клітинці «Звітна нова» розділу І Декларації) у порядку, визначеному підрозділом 9 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ. При цьому попередньо подана Декларація, інформація з якої уточнюється, вважається анульованою. Після завершення вказаного періоду платник податків має право подати уточнюючий розрахунок до раніше поданої Декларації (проставляється позначка «Х» у клітинці «Уточнююча» розділу І Декларації) виключно у випадках, передбачених підрозділом 9 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

У разі збільшення бази для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування у новій Декларації здійснюється відповідна доплата (різниця).
Якщо сума збору, визначена в уточнюючій Декларації, є меншою за суму збору, сплачену на підставі попередньо поданої Декларації, повернення надміру сплаченої суми збору здійснюється у порядку, визначеному ст.43 ПКУ.
Сума збору, визначена в Декларації, вважається узгодженою (п.11 підрозділу 9 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ).

Пунктом 5 розділу ІІІ Порядку № 439 встановлено, що декларант може додати до Декларації відповідні документи або належним чином засвідчені їх копії, що підтверджують вартість об'єктів декларування, які знаходяться (зареєстровані) на території України.
Декларант зобов'язаний документально підтвердити вартість об'єктів декларування шляхом додання до Декларації засвідчених належним чином копій документів, що підтверджують вартість об'єктів декларування, у разі якщо такі об'єкти знаходяться (зареєстровані) за межами України та/або у разі декларування валютних цінностей, розміщених на рахунках у банках в Україні, та прав грошової вимоги, визначених пп.«а» п.4 підрозділу 9 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

У разі несплати або сплати в неповному обсязі суми збору, зазначеної у Декларації, у встановлений підрозділом 9 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ строк Декларація вважається неподаною та на декларанта не поширюються передбачені зазначеною нормою державні гарантії та звільнення від відповідальності (п.6 розділу ІІІ Порядку № 439).
Наказ № 439 набирає чинності 1 вересня 2021 року, але не раніше дня його офіційного опублікування (п.3 Наказу № 439).
Залишились запитання?
Залиште контактні дані і ми зв'яжемось з Вами найближчим часом
Як до Ваc звертатись?
Ваша електронна адреса
Ваш телефон
Завантаження файлів
Можливо завантажити до 10 файлів
Коментарі
*Натискаючи на кнопку "Надіслати" Ви погоджуєтесь з політикою конфіденційності та обробки персональних даних