Business automation software for Medicine. Hospital (BAS Медицина. Лікарня)
"BAS Медицина. Лікарня" - рішення, що дозволяють створити єдиний інформаційний простір медичної організації та автоматизувати найбільш трудомісткі задачі обліку та управління бізнес процесами основної діяльності.
BAS Медицина. Лікарня
Прикладне рішення "BAS Медицина. Лікарня" призначене для автоматизації основних видів діяльності медичної організації, яка надає медичну допомогу пацієнтам у амбулаторно-поліклінічних умовах і денних стаціонарах, а також включає в себе підсистеми для автоматизації лікарень, що надають медичну допомогу в поліклініках та в стаціонарних умовах цілодобового перебування.

Програма дозволяє створити єдиний інформаційний простір медичної організації з розділенням доступу до даних за рольовим принципом. Є можливість вести облік за кількома медичними організаціями в одній інформаційній базі.

Програма дозволяє комплексно автоматизувати різні аспекти діяльності медичної організації, забезпечуючи тим самим ефективне управління сучасною медичною організацією. Завдяки широким можливостям, налаштування системи можна пристосувати до різних бізнес-процесів медичної організації.

Знайомство з функціональними можливостями
BAS Медицина. Лікарня автоматизує такі види діяльності медичної організації
 • Облік пацієнтів: введення відомостей про пацієнтів, включно з персональними даними, контактною інформацією, даними медичного страхування та іншою інформацією
 • Ведення електронних медичних карт пацієнта
 • Облік і ведення лікарських дільниць, прикріплення пацієнтів до лікарських дільниць
 • Формування замовлень пацієнта, планування медичних послуг (запис на прийом), формування рахунків на оплату
 • Планування роботи медичної організації: складання графіків роботи медичного персоналу, приміщень та обладнання, планування завантаження медичних робочих місць
 • Отримання оплати за медичні послуги від фізичних осіб: облік готівкових і безготівкових грошових коштів, друк касових чеків
 • Формування змінного завдання медичного персоналу
 • Реєстрація документів: контрольної карти диспансерного спостереження; направлення на госпіталізацію, відновлювальне лікування, обстеження, консультацію; талона амбулаторного пацієнта; медичного свідоцтва про смерть (форма № 106/о); рецептів (форми Ф1, Ф3)
 • Облік обладнання, що використовується для надання медичної послуги
 • Взаємодія з PACS і медичним обладнанням за стандартом DICOM 3
 • Облік виконаних медичних послуг
 • Формування електронних медичних документів, налаштування шаблонів медичних документів і готових фраз для підстановки в документи
 • Формування, друк та облік листків непрацездатності
 • Управління взаєминами з контрагентами: ведення відомостей про контрагентів (про страхові компанії та інші юридичні особи), ведення угод і договорів на надання медичної допомоги
 • Здійснення взаєморозрахунків з юридичними особами (страховими компаніями), формування реєстру рахунків за надану медичну допомогу
 • Керування правилами продажу медичних послуг: встановлення цін і знижок
 • Управління маркетинговими заходами
 • Проведення профоглядів для співробітників підприємств
 • Реєстрація взаємодій з пацієнтами телефоном і електронною поштою для роботи Call-центрів
 • Персональні оповіщення пацієнтів і лікарів через SMS та e-mail
Крім того, прикладне рішення "BAS Медицина" призначене для автоматизації діяльності лікарняних аптек медичних організацій будь-якої форми власності.У контексті лікарняних аптек, програм призначена для вирішення таких завдань
 • ведення обліку руху номенклатури аптечних товарів, зокрема з такою аналітикою: серії, терміни придатності, документи партії (документи надходження в аптеку)
 • облік на складах (сумовий і кількісний) та за місцями зберігання складу (кількісний)
 • ведення обліку аптечних товарів на всіх рівнях звернення в організації: як на аптечних складах, так і у відділеннях медичної організації
 • ведення роздільного обліку за джерелами фінансування
 • реєстрація надходження аптечних товарів від постачальників на склади, аптеки та оприбуткування (введення залишків або надлишків за результатами інвентаризації)
 • реєстрація повернень товарів постачальникам
 • реєстрація розміщення аптечних товарів в місцях зберігання (у разі ведення кількісного обліку за місцями зберігання)
 • реєстрація передачі у відділення та переміщень товарів між складами
 • реєстрація списання аптечних товарів
 • реєстрація виготовлення лікарських препаратів
 • реєстрація фасування готових аптечних товарів з упаковки постачальника в упаковку лікарняної аптеки
 • реєстрація інвентаризації товарно-матеріальних цінностей як на аптечних складах, так і у відділеннях медичної організації
 • формування вимог відділень за формальними ознаками лікарського засобу (за діючою речовиною або за міжнародним непатентованим найменуванням, торговим найменуванням, формою випуску тощо)
 • формування розгорнутих аналітичних звітів про рух аптечних товарів
 • перевірка серій за переліком вилучених з обігу лікарських препаратів
 • підтримка зовнішнього торгового обладнання: термінали збору даних, сканери штрих-кодів та інше обладнання
Автоматизація обігу медикаментів та витратних медичних матеріалів
Спеціалізоване галузеве рішення враховує особливості бізнес-процесів обігу медикаментів і витратних медичних матеріалів на складах і у відділеннях (кабінетах) всередині медичної організації. Програма може використовуватися для будь-яких складів медичної організації (у тому числі господарських), тому що реалізовано універсальний підхід до обліку товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) різного виду. Разом з цим передбачені спеціалізовані механізми для обліку саме лікарських засобів. Спеціалізовані механізми для обліку лікарських засобів "розуміють" ведення аналітичного обліку і формування звітності у відповідності до приналежності ліків до списків:
 • наркотичні та психотропні речовини (за групами)
 • сильнодіючі й отрути
 • безрецептурний відпуск
Рішення дозволяє вести аналітичний облік ліків за формальними ознаками:
 • діюча речовина або міжнародне непатентоване найменування
 • торговельне найменування
 • лікарська форма та форма випуску
Завдяки гнучким можливостям налаштування програма здатна виконувати всі функції обліку – від ведення довідників і введення первинних документів до отримання аналітичних звітів, на основі яких керівники різних підрозділів можуть приймати обґрунтовані управлінські рішення.

Програма автоматизує такі напрямки діяльності медичної організації
 • Управління закупівлями: облік закупівель у розрізі постачальників і договорів з контрагентами, по кожній номенклатурній позиції у кількісному та сумовому вираженні
 • Оформлення повернень: реєстрація повернень постачальникам та актів про розбіжність у кількості та якості під час приймання товару у разі якщо така розбіжність виникла
 • Аналіз ефективності витрат: оцінка ефективності фінансових витрат на закупівлю аптечних товарів з допомогою ABC/VEN-аналізу (VEN-аналіз дозволяє визначити пріоритетні лікарські препарати відповідно до міжнародної практики їх поділу на життєво важливі (Vital або V), необхідні (Еssential або Е) і другорядні (Non-essential або N))
 • Управління запасами в аптеці: суцільний предметно-кількісний облік руху номенклатури аптечних товарів за серіями, термінами придатності, документам партії (документам надходження в аптеку), облік руху аптечних товарів як у цілому на складах, так і в розрізі місць зберігання всередині складу
 • Облік за джерелами фінансування: роздільний облік руху аптечних товарів за джерелами фінансування їх закупівель
 • Ведення формулярних переліків організації та відділень: ведення формулярних переліків організації і формулярних переліків конкретних відділень, які дозволяють обмежити перелік номенклатурних позицій, доступних для формування вимог в аптеку
 • Управління виготовленням медичних препаратів: облік виготовлення та фасування лікарських засобів з лікарських прописів у рецептурно-виробничому відділі
 • Управління запасами у відділеннях і кабінетах: персоніфікований облік витрат лікарських засобів та медичних виробів при наданні медичних послуг, автоматизація процесів узгодження, затвердження та виконання вимог відділень
 • Контроль наявності серій, вилучених з обігу: з допомогою відповідної обробки здійснюється пошук забракованих серій в залишках товарів. У разі включення відповідного налаштування програми контроль забраковки відбувається на етапі надходження лікарських засобів
 • Управління роздрібними продажами: автоматизація ведення обліку в роздрібному аптечному пункті медичного закладу з використанням торгового обладнання
Переваги які надає програма
Менеджери служб управління закупівлями товарів зможуть відстежити весь "життєвий цикл товару, починаючи з моменту планування закупівель і закінчуючи моментом відвантаження товарів постачальниками.
Працівники складу та матеріально відповідальні співробітники відділень зможуть вести детальний оперативний облік товарів на складах, у відділеннях і кабінетах. Забезпечено облік товарно-матеріальних цінностей різного виду (медикаментів, медичних виробів, інших матеріалів), оформлення всіх необхідних документів.
Медичний управлінський персонал (в тому числі лікарі з клініко-експертної роботи і лікарі-фармакологи) зможуть оцінювати структуру закупівель та споживання медикаментів з позицій фармакоекономіки, оцінювати динаміку фінансових витрат на ту чи іншу групу препаратів, робити різні вибірки за фармакологічними ознаками ліків.
Керівник підприємства зможе одержувати різноманітні звіти, які у стислій і зручній формі показують поточний стан справ у закупівлях, споживанні медикаментів та витратних медичних матеріалів в медичній організації.
Вартість
Business automation software for Medicine. Clinic (BAS Медицина. Поліклініка)
21 000 грн
Замовити
Замовити
Для оформлення замовлення залиште контактні дані
Як до Ваc звертатись?
Ваша електронна адреса
Ваш контактний телефон
*Натискаючи на кнопку "Надіслати" Ви погоджуєтесь з політикою конфіденційності та обробки персональних даних
Замовити
Для оформлення замовлення залиште контактні дані
Як до Ваc звертатись?
Ваша електронна адреса
Ваш контактний телефон
*Натискаючи на кнопку "Надіслати" Ви погоджуєтесь з політикою конфіденційності та обробки персональних даних
Залишились запитання?
Залиште контактні дані і ми зв'яжемось з Вами найближчим часом
Як до Ваc звертатись?
Ваша електронна адреса
Ваш телефон
Завантаження файлів
Можливо завантажити до 10 файлів
Коментарі
*Натискаючи на кнопку "Надіслати" Ви погоджуєтесь з політикою конфіденційності та обробки персональних даних