Управління виробничим підприємством

01.10.2020
Управління виробничим підприємством
Управління виробничим підпріємством - унікальне комплексне рішення для управління бізнесом, розроблене відповідно до концепції ERP
Функціональні можливості які надає програма
Бюджетування
Управління грошовими засобами
Управління взаєморозрахунками
Бухгалтерський і податковий облік
Управління виробничими ресурсами
Планування виробництва
Облік затрат і розрахунок собівартості
Управління запасами і складом
Управління закупівлями
Управління продажами і ціноутворення
Управління відносинами з клієнтами
Управління персоналом
Бюджетування
Підсистема бюджетування призначена для виконання наступних функцій:
 • планування руху коштів підприємства на будь-який період у розрізі тимчасових інтервалів, ЦФО, проектів, залишкових і оборотних показників, додаткової аналітики (номенклатура, контрагенти);
 • моніторингу фактичної діяльності підприємства в тих же розрізах, у яких проводилося планування;
 • складання зведеної звітності за результатами моніторингу;
 • контролю відповідності заявок на витрачання коштів робочому плану на період;
 • багатовимірного аналізу відхилень планових і фактичних даних.
Управління взаєморозрахунками
Основне призначення підсистеми взаєморозрахунків:
 • фіксація виникнення заборгованості контрагента перед компанією і компанії перед контрагентом;
 • облік причин виникнення заборгованості;
 • підтримка різних методик обліку заборгованості (за договорами, угодами, окремими господарськими операціями);
 • аналіз поточного стану заборгованості і історії її зміни.
Управління виробничими ресурсами
 • формування та підтримка таблиць споживання і доступності основних (ключових) видів ресурсів при виробництві номенклатурних груп і окремих видів номенклатури;
 • проведення аналізу можливості виконання – спільно з модулем «Планування продажів і операцій». Це контроль укрупненого плану виробництва на відповідність обмежуючим факторам, наприклад, зведеній доступності основних (ключових) видів ресурсів;
 • облік доступності ключових ресурсів.
Облік затрат і розрахунок собівартості
 • облік фактичних витрат звітного періоду в необхідних розрізах у вартісному і натуральному вимірі;
 • оперативний кількісний облік матеріалів у незавершеному виробництві (НЗВ);
 • облік фактичних залишків НЗВ на кінець звітного періоду – у необхідних розрізах у кількісному вимірі, способом інвентаризації;
 • розрахунок фактичної собівартості випуску за період основної та побічної продукції (напівфабрикатів, браку) – неповної і повної виробничої собівартості і фактичної повної собівартості реалізації продукції, у т. ч. розрахунок собівартості випуску продукції у переробників;
 • розрахунок собівартості випуску протягом місяця за документами випуску – за прямими витратами або плановою собівартістю;
 • облік давальницької сировини;
 • розрахунок фактичної вартості залишків НЗВ на кінець звітного періоду;
 • надання даних (звітів) про порядок формування собівартості;
 • надання даних про структуру собівартості випуску для оцінки відхилень від заданих нормативів.
Управління закупівлями
Підсистема забезпечує менеджерів, відповідальних за постачання, інформацією, необхідною для своєчасного прийняття рішень про поповнення запасів ТМЦ, для зниження витрат на закупівлі і чіткої організації взаємодії з постачальниками.
Підсистема забезпечує оперативне планування закупівель, оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання. Підтримуються різні схеми прийому товарів від постачальників, у тому числі прийом на реалізацію і отримання давальницької сировини і матеріалів.
При плануванні закупівель можна робити поправку на прогнозований рівень складських запасів, використовувати дані фактичних закупівель, замовлень постачальникам, дані інших планів закупівель.
Управління відносинами з клієнтами
Ефективна робота з клієнтами – один із ключових чинників підвищення рентабельності та надійності бізнесу в умовах високої конкуренції. «Управління виробничим підприємством» включає комплекс засобів, що дозволяють поставити турботу про клієнтів на індустріальну основу: відстежувати кожне звернення, ефективно використовувати кожен контакт і будувати систему взаємовідносин, оптимально організовуючи роботу з різними категоріями клієнтів.

Система дозволяє оперативно реагувати на запити клієнтів, чітко планувати взаємодію з ними, оцінювати результати різних маркетингових і рекламних акцій із залучення клієнтів.
Засоби інтегрованого ABC (XYZ)-аналізу дозволяють автоматично розділити клієнтів:
 • на класи «А» (важливий), «В» (середньої важливості) і «С» (низької важливості), виходячи з того, яка частка цих клієнтів у виручці або прибутку компанії;
 • за статусами (потенційний, разовий, постійний, втрачений) і за регулярністю закупівель – стабільні (X-клас), нерегулярні (Y-клас), епізодичні (Z-клас).
Результати такого аналізу допомагають оптимально розподілити зусилля і організувати роботу співробітників, що відповідають за обслуговування клієнтів.
Управління грошовими засобами
Підсистема управління грошовими коштами (казначейство) виконує наступні функції:
 • багатовалютний облік залишків грошових коштів у розрізі кас і розрахункових рахунків;
 • оформлення всіх необхідних первинних документів;
 • облік руху грошових коштів;
 • реєстрацію планованих надходжень і витрат грошових коштів;
 • резервування коштів під майбутні платежі;
 • формування платіжного календаря.
Бухгалтерський облік
Підсистема бухгалтерського обліку забезпечує ведення багатофірмового обліку відповідно до законодавства за усіма ділянками обліку, в тому числі:
 • операції щодо банка і каси,
 • основні засоби та нематеріальні активи,
 • облік матеріалів, товарів, продукції,
 • облік витрат і розрахунок собівартості,
 • валютні операції,
 • розрахунки з організаціями,
 • розрахунки з підзвітними особами,
 • розрахунки з персоналом з оплати праці,
 • розрахунки з бюджетом.
Планування виробництва
У цілому підсистема призначена для зберігання інформації про плановані обсяги і структуру виробництва і проведення план-фактного аналізу виконання планів виробництва. Планування ведеться в середньо- і довгостроковому періоді в розрізі номенклатурних груп і окремих елементів номенклатури. Підсистема забезпечує:
 • формування укрупненого плану виробництва;
 • планування потреби в ресурсах.
Управління запасами і складом
У системі реалізований детальний оперативний облік матеріалів, продукції і товарів на складах, забезпечується повний контроль запасів ТМЦ на підприємстві. Усі складські операції фіксуються за допомогою відповідних документів. Система дозволяє вести облік ТМЦ у різних одиницях виміру на безлічі складів.
Підтримується роздільний облік власних товарів, товарів, прийнятих і переданих на реалізацію, а також облік зворотної тари.
Реалізовано облік за партіями товарів, в тому числі за серійними номерами, строками придатності і сертифікатами, забезпечується контроль правильності списання серійних номерів, товарів із певними термінами придатності і сертифікатами. Підтримується ведення партійного обліку в розрізі складів, можливість задавати довільні характеристики партії (колір, розмір і т. п.).
Підтримуються функції ордерного обліку і резервування ТМЦ.
Управління продажами і ціноутворення
Підсистема забезпечує наскрізну автоматизацію процесу продажів продукції і товарів на виробничому підприємстві, в оптовій і роздрібній торгівлі. Підтримуються різні схеми продажу продукції і товарів – зі складу і під замовлення, продаж у кредит або за передоплатою, продаж товарів, прийнятих на комісію, передача на реалізацію комісіонеру і т. п.
Реалізовані в системі можливості планування і план-фактного аналізу забезпечують підтримку прийняття рішень, що визначають розвиток бізнесу і дозволяють перейти від «стихійного» управління до регулярного менеджменту продажів.
Планування продажів може вестися за укрупненими і за уточненим варіантами. Для формування планів можуть використовуватися дані замовлень покупців за період, дані фактичних продажів, дані інших планів продажів, відомості щодо складських залишків. Планування ведеться в кількісному і сумовому вираженні. Усі плани підтримують сценарність.
Планування продажів може проводитися як за підприємством у цілому, так і за підрозділами для окремих товарів і товарних груп. Система забезпечує консолідацію окремих планів у зведений план продажів підприємства.
Управління персоналом
Підсистема забезпечує:
 • планування потреб у персоналі,
 • рішення задач забезпечення бізнесу кадрами – підбір, анкетування і оцінка;
 • кадровий облік і аналіз кадрового складу;
 • аналіз рівня та причин плинності кадрів;
 • ведення регламентованого документообігу.
Вартість
140 000 грн
Замовити
Для оформлення замовлення залиште контактні дані
Як до Ваc звертатись?
Ваша електронна адреса
Ваш контактний телефон
*Натискаючи на кнопку "Надіслати" Ви погоджуєтесь з політикою конфіденційності та обробки персональних даних
Залишились запитання?
Залиште контактні дані і ми зв'яжемось з Вами найближчим часом
Як до Ваc звертатись?
Ваша електронна адреса
Ваш телефон
Завантаження файлів
Можливо завантажити до 10 файлів
Коментарі
*Натискаючи на кнопку "Надіслати" Ви погоджуєтесь з політикою конфіденційності та обробки персональних даних

Підпишіться на наші сповіщення, тоді Ви не пропустите важливі новини, корисні статті та вигідні акції
Виберіть розсилку

Зворотній зв’язок
Зателефонуйте нам
за номером
+38 (0412) 44-64-32
або
скористайтесь послугою
“зворотній дзвінок”
Зворотний дзвінок
Зв’яжіться з нами