Автоматизація бізнесу > Продукти > WMS Логістика. Управління складом.

WMS Логістика. Управління складом.

01.10.2020

WMS Логістика. Управління складом.

Для управління процесами складської вантажопереробки в режимі реального часу
Актуально для автоматизованого управління всіма технологічними процесами вантажообробки сучасного високоінтенсивного складського комплексу в режимі реального часу

Основні бізнес-процеси, що автоматизує рішення

Отримання актуальної інформації про залишки товару на складі в "онлайн" режимі
Оптимізація товарних потоків на складі
Управління та оптимізації приймання, розміщення, переміщення, відбору, відвантаження та інших складських операцій
Контроль роботи складського персоналу

Функціональні можливості

Ознайомтесь більш детально із функціональними можливостями і оцініть переваги використання рішення
Опис складу
В системі можливий облік одного фізичного складу. В разі потреби роботи системи на декількох фізичних або логічних складах необхідно створювати кілька інформаційних баз із можливим обміном між собою дублюючою інформацією. Підтримується роздільний облік залишків на складі за організаціями.

Склад, як правило, розділений на фізичні зони, в яких обробка товару підпорядковується певним правилам залежно від конструкції стелажів, обладнання, яке використовується, планування приміщень і т. д.

На практиці виділяються і можуть брати участь в складському обліку такі зони складу:

 • Зона вивантаження. Зона призначена для розміщення товарів, що надходять безпосередньо після їх вивантаження з транспортних засобів, наприклад, пандус складу.
 • Зона приймання. Зона призначена для перерахунку товарів, вивантажених з транспортних засобів і тих, що приймають участь в процедурі вхідного контролю.
 • Зона карантину (контролю якості). Зона призначена для товарів, що проходять процедуру перевірки якості, а також для товарів, які повернені покупцями до прийняття рішення про їх подальший рух.
 • Зона основного зберігання. Зона, призначена для зберігання товару переважно цілими палетами.
 • Зона відбору. Зона, призначена для відбору товару. Зазвичай це нижній ярус комірки складу або мезонін.
 • Транзитна зона. Проміжна зона зберігання товару. Транзитна зона може бути виділена для тимчасового зберігання товару при переміщеннях між зонами.
 • Зона некондиції. Зона призначена для товарів із втратою товарного вигляду, з порушенням цілісності упаковки, дефектних, з простроченим терміном реалізації і т. д.
 • Зона збирання. Зона призначена для збирання комплектів з комплектуючих.
 • Зона відвантаження. Зона призначена для зберігання товарів, що відвантажуються, і вантажних одиниць до моменту їх завантаження в транспортні засоби.
 • Зона завантаження. Зона призначена для розміщення товарів, що відвантажуються, і вантажних одиниць перед їх безпосереднім завантаженням у транспортні засоби.
Приймання товару
Новоприбулий на склад товар може бути попередньо перерахований за місцями під час вивантаження з транспортного засобу. Для коректного перерахунку та ідентифікації прибулих контейнерів з товаром вони підлягають маркуванню етикетками, що містять ідентифікаційні номери контейнерів. Етикетки на контейнери можуть бути підготовлені заздалегідь або роздруковані в процесі перерахунку за допомогою терміналу збору даних і мобільного принтера друку етикеток. Даний процес в системі оформляється документом "Попереднє приймання". "Попереднє приймання" може виконуватися на підставі плану – документа "Очікуване приймання", або по факту. Процес приймання поставки оформляється документом "Приймання". Процедура приймання товару включає в себе вивантаження товару в зоні приймання, ідентифікацію та перерахунок товару, що надійшов, приведення товару до стандарту складського зберігання і т. д. Як правило, документ "Приймання" оформляється на підставі планової поставки – "Очікуване приймання". У виняткових випадках товар може бути прийнятий за фактом. "Приймання" може виконуватися після попереднього перерахунку товару, що надійшов за місцями або без нього.

У разі відсутності штрих-коду на вхідному товарі можна виконати його маркування. Маркування можна виконати на будь-якому етапі руху товару. Для цього необхідно оформити документ "Маркування", де будуть сформовані штрих-коди на товар і роздруковані етикетки.

На етапі створення плану приймання – документа "Очікуване приймання" може бути відома інформація про номери контейнерів, очікуваних до вступу, і їх товарний склад. Дана особливість характерна в основному для виробничих складів. В цьому випадку приймання може виконуватися в "довірчому" режимі ("Довірче приймання"). Товарний склад подібних контейнерів, як правило, не перераховується при надходженні на склад, і приймання виконується поконтейнерно.

Із застосуванням радіотерміналів збору даних при обробці довірчого приймання проводиться сканування штрих-кодів з етикеток контейнерів. Товарний склад при цьому за замовчуванням відповідає плану, відображеному в Очікуваному прийманні. Якщо під час приймання товару вже відомо, за яким замовленням від покупця товар, що приймається, буде відвантажено, то можливо зарезервувати цей товар за цим замовленням.

При надходженні на склад транзитних вантажів оформляється приймання за вантажними місцями. Транзитні вантажі приймаються під конкретне Замовлення на відвантаження і не підлягають перерахуванню за товарним складом. Якщо товар, що приймається, враховується в розрізі термінів придатності, то необхідно при прийманні ввести в систему ці параметри. Для здійснення можливості гарантійного повернення товару постачальнику можна під час приймання зафіксувати серійні номери отриманого товару.

Прийнятий на склад товар може бути ще раз проконтрольований і перерахований за допомогою задачі "Контроль приймання". Контрольний перерахунок може проводитися для перевірки відповідності прийнятого товару за кількістю, а також для уточнення додаткових параметрів товару. Так, наприклад, в зоні приймання біля воріт товар може бути перерахований тільки за кількістю, а вже на етапі контролю приймання деталізуються його додаткові параметри, такі як термін придатності, серійні номери.

Після приймання товар підлягає розміщенню. Товар може розміщуватися на склад за фактом завершення перерахунку всієї поставки або після завершення приймання кожного контейнера. У разі необхідності кінцева комірка-одержувач може не плануватися, а розміщення проводитися за фактом з самостійним вибором комірки Комірником з терміналом. Правила запуску автоматичного планування розміщення налаштовуються за допомогою механізму подій.
Розміщення товару
В системі "WMS Логістика. Управління складом" можна реалізувати різні стратегії розміщення товару: автоматичне, розміщення через буфер, розміщення ближче до зони відбору; поповнення зони відбору при розміщенні.

Правила розміщення налаштовуються на рівні стратегій розміщення. Розміщення товару на складі зазвичай виконується з огляду на такі принципи:

 • ­ABC-класифікація товарів (товари з високою оборотністю розташовуються ближче до зони комплектації готових замовлень для прискорення відбору);
 • ­ виділення зон для розміщення і зберігання за товарними групами, виробниками, поклажодавцями або іншими властивостями товару;
 • ­можливість або заборона змішування різного товару або одного товару з різними аналітичними властивостями в одній комірці (різні терміни придатності, партії, серійні номери, якість і т. д.) при розміщенні;
 • ­облік типів стелажів, які використовуються для зберігання товару. Наприклад, розміщення у вузькопрохідні стелажі через буферну зону;
 • облік товару, що розміщується за типом відбору (штучне зберігання і зберігання контейнерів);
 • ­перевірка наявності достатньої кількості товару в зоні відбору при розміщенні, поповнення зони відбору прийнятим товаром (з розкладанням прийнятих палет покоробково в комірках відбору або розміщенням палет цілком);
 • ­облік специфіки товару (негабаритний товар, температурні особливості зберігання, брак і т. д.).
Всі перераховані принципи можуть бути налаштовані в системі "WMS Логістика. Управління складом" в довіднику "Стратегії розміщення". Результатом відпрацювання алгоритмів розміщення, заданих на рівні стратегій, є створені задачі на розміщення товару.
Переміщення товару
Процес внутрішнього переміщення цілих контейнерів, товару між контейнерами та комірками в системі оформляється за допомогою задач на переміщення. Для переміщення цілих контейнерів і товарного складу контейнерів передбачені окремі задачі. Задачі на переміщення використовуються для оформлення будь-якого переміщення товару на складі. Задачі на переміщення можуть створюватися автоматично за подією на складі або вручну Диспетчером складу. Так, наприклад, при виявленні в процесі перерахунку бракованого товару може бути автоматично створене завдання на переміщення даного товару в зону браку. Або автоматичне переміщення попередньо прийнятих контейнерів в зону тимчасового зберігання. При ручному створенні задач на переміщення диспетчер складу може самостійно вказати товар, контейнер, комірку-джерело і комірку-одержувача. Створені вручну завдання на переміщення можуть бути відпрацьовані із застосуванням радіотерміналу збору даних. Задачі на переміщення можуть створюватися у вільному режимі безпосередньо з вікна терміналу, коли рішення про те, що необхідно перемістити, звідки і куди, приймає співробітник складу самостійно.

В операціях роботи з контейнерами і використанням ТЗД ("Переміщення контейнера", "Розміщення контейнера", "Підживлення контейнером", "Вільне переміщення контейнера") виводиться довідкова інформація за складом поточного оброблюваного контейнера. В системі для перегляду історії переміщень товару в контейнері передбачено відповідний звіт.
Відбір та відвантаження товару
В системі реалізовані різні стратегії відбору: кластерний, груповий; консолідація відборів у хвилі згідно з тимчасовими вікнами відвантаження, в групи за схожими товарами, в рейси за маршрутами доставки. Відвантаження товару зі складу здійснюється на підставі плану відвантаження, завантаженого з корпоративної інформаційної системи. План того, що повинно бути відвантажено зі складу, міститься в документі "Замовлення на відвантаження".

Можливими напрямами відвантаження можуть бути відвантаження покупцеві (клієнту), переміщення на інші склади компанії, повернення постачальнику, відвантаження товару (сировини і матеріалів) у виробництво. На підставі інформації про планові відвантаження можливе проведення регламентних заходів з підготовки до більш швидкої комплектації даного замовлення (наприклад, підживлення комірок активної зони). На підставі замовлення на відвантаження здійснюються всі подальші операції з даного замовлення. "Замовлення на відвантаження" можуть бути об'єднані в рейси за маршрутами доставки. Дані про рейси маршруту об'їзду транспортних засобів містяться в документі "Рейс". Рейс може бути створений на підставі даних, отриманих з системи корпоративного обліку, системи управління доставкою або Диспетчером складу в "WMS Логістика. Управління складом". На підставі "Замовлення на відвантаження" виконується підбір товару з комірок зберігання. Пошук комірок, в яких розташований товар на замовлення, виконується системою автоматично. Правила запуску автоматичного планування відбору налаштовуються за допомогою механізму подій.

Для скорочення часу на збирання замовлень і кількості підходів складських співробітників при виконанні відбору "Замовлення на відвантаження" можуть об'єднуватися в хвилю.

Хвиля – групування замовлень для спільного відбору в різні контейнери, відповідні замовлення. Об'єднання замовлень в хвилі доцільно виконувати при штучному відвантаженні, коли кілька замовлень повинні бути підготовлені до одного часу відвантаження, і штучний товар за кількома замовленнями відбирається в контейнери-вантажі. Штучний товар може збиратися за кількома "Замовленнями на відвантаження" в один контейнер, який буде розібраний позамовно в окремо виділеній зоні за допомогою задачі на сортування. В даному випадку "Замовлення на відвантаження" можуть бути об'єднані в групу відбору. Для відбору штучного товару за кількома замовленнями можуть бути заздалегідь підготовлені вантажі-контейнери під кожне замовлення. Подібний відбір є кластерним. При кластерному відборі товару система видає підказки, в який контейнер який товар необхідно розмістити. При плануванні відбору товару враховуються алгоритми відбору, задані в стратегіях відбору. Планування відбору на складі зазвичай виконується на підставі наступних принципів:

 • ­наявність виділеної зони відбору. Як правило, під відбір товару виділяють нижній ярус стелажів для прискорення процесу відбору. Пошук товару за замовленням в першу чергу проводиться в даній зоні;
 • ­кратність відбору – якими одиницями необхідно виконувати відбір товару: цілими палетами, коробками або штуками. Наприклад, якщо замовлена кількість товару відповідає цілій палеті, то відбір можна провести відразу цілою палетою із зони резервного зберігання;
 • ­облік типів стелажів, які використовуються для зберігання товару. Наприклад, відбір з гравітаційних стелажів проводиться за принципом LIFO;
 • ­облік термінів придатності при відборі товару. Аналіз вимог за запасом терміну придатності для контрагента замовлення.
Для здійснення можливості гарантійного повернення товару від покупця на етапі відбору можна зафіксувати серійні номери відібраного товару.

На етапі створення "Замовлення на відвантаження" може бути відома інформація про номери контейнерів, які необхідно відвантажити, і їх товарний склад. В даному випадку планування відбору проводиться за конкретним контейнером, вказаним в замовленні.

Задача на відбір виконується із застосуванням радіотерміналів збору даних. В якості резервної технології може бути розглянута технологія роботи з "паперовими" носіями.

За результатами відбору товар може бути переміщений у виділену зону контролю і упаковки. Зона контролю і упаковки може бути обладнана робочими місцями з підключеними сканерами зчитування штрих-кодів, за допомогою яких проводиться сканування відібраного товару і перевірка на відповідність замовленню. Процедура контролю може бути проведена із застосуванням радіотерміналів збору даних. В процесі виконання процедури контролю відібраний товар може бути упакований в транспортні місця – контейнери з печаткою пакувального листа для передачі транспортній компанії, у власний магазин або кінцевому клієнту.

За результатами відбору товару в один контейнер за кількома замовленнями, об'єднаними в групу, виконується наступна процедура сортування. У процесі сортування товар розкладається на замовлення для подальшого відправлення клієнтам.

Проконтрольований і упакований товар може бути ще раз перерахований біля воріт відвантаження або при завантаженні в машину. В даному випадку перерахунок проводиться вже не з товарного складу, а за кількістю відвантажених вантажних місць.

 • ­ Упаковка відібраного товару в вантажні місця; шаблони для налаштування правил упаковки на палету "під клієнта".
 • ­ Планування рейсів за маршрутами доставки при відвантаженні.
Інвентаризація товару
В системі передбачено кілька типів задач на перерахунок:

 • ­інвентаризація комірки. При проведенні інвентаризації комірки перерахунку підлягають всі контейнери і товари, які розташовані в комірці. При інвентаризації комірки може проводитися перерахунок як за кількістю контейнерів в комірці, так і за товарним складом контейнера;
 • ­інвентаризація контейнерів. При проведенні інвентаризації контейнерів проводиться перерахунок складу певного контейнера, за яким створена задача;
 • ­інвентаризація товару. При проведенні інвентаризації товару проводиться перерахунок конкретного товару у всіх контейнерах і комірках, в яких даний товар розташований;
 • ­ контроль приймання. Задача з контролю приймання призначена для перерахунку новоприйнятого на склад товару;
 • ­контроль відвантаження. Задача з контролю відвантаження призначена для перерахунку товару зі складу, що відвантажується, під замовлення клієнта;
 • ­контроль якості. Задача з контролю якості призначена для перерахунку і перевірки стану товару на складі. Контроль якості може бути проведено на будь-якій стадії обробки товару: в зоні приймання на товар, що надійшов, в процесі зберігання або відвантаження.
На великих складах, що оперують в основному палетним зберіганням, інвентаризація може проводитися "на льоту" з перерахунком палет за кількістю, розташованих в комірках. В даному випадку склад палет може не перераховуватися. Для проведення подібної інвентаризації використовується задача на перерахунок з типом Інвентаризація контейнерів. Для перерахунку товарного складу комірок, контейнерів або конкретного товару на складі використовується задача на перерахунок з типом Інвентаризація складу контейнерів. Прийнятий на склад товар може бути проконтрольований за кількістю і якістю за допомогою задачі на "Контроль приймання". Відібраний під замовлення клієнта товар також може бути проконтрольований за допомогою задачі на "Контроль відвантаження".

Для перевірки і контролю якості товару на будь-якому етапі складської вантажопереробки може бути проведена процедура Контролю якості. Проведення контролю якості товару, як правило, характерно для продуктових складів, і проводиться окремими співробітниками відділу контролю якості. Процедура контролю та зміни якості на інших складах також застосовується при виявленні бракованого товару і необхідності його списання або утилізації. В результаті проведення даної операції може змінитися статус товару.

Підживлення
В разі потреби в доповненні зони відбору товару в системі виконується задача на підживлення. Підживлення виконується під потребу "Замовлення на відвантаження" або в будь-який час згідно з регламентом складу. Підживлення може виконуватися при досягненні мінімальної кількості контейнерів (товару) до максимальної кількості контейнерів (товарів) в області відбору. Мінімальний і максимальний рівень залишків задаються для кожного товару. Індивідуальні параметри підживлення налаштовуються на рівні товару і виділеної зони або комірок відбору для товару. Підживлення зони (фіксованих комірок) відбору може проводитися і з зони основного зберігання, зони ближнього буфера або зони приймання. Правила підживлення визначаються в стратегіях підживлення. Задачі на підживлення виконуються за допомогою терміналу збору даних. Як резерв може застосовуватися технологія видачі задач на паперовому носії.
Оптимізація використання складських площ – компресія складу
Для економії місця в стелажах на складі зазвичай проводиться процедура ущільнення товару. Компресія (або ущільнення) – переміщення товару з кількох комірок в одну з метою більш ефективного використання складських площ. Стратегія компресії включає в себе список алгоритмів компресії і умов їх виконання.

Можливі алгоритми компресії:

 • ­Відновлення класу АВС: при виконанні враховується клас ABC так, щоб товар класу А виявився в комірках класу А, а товар класу С - у комірках класу С. При цьому аналізуються тільки підібрані за умовою залишки.
 • ­ Витіснення в інші зони: система планує переміщення підібраних за умовою залишків в зазначені зони складу.
 • ­ Витіснення з зони відбору: система аналізує пул документів "Замовлення на відвантаження" і їх потреби в товарі за певний період. Якщо на товар немає потреби або потреба буде меншою за кількість товару в зоні, то товар буде переміщений із зазначеної зони. При цьому аналізуються тільки підібрані за умовою залишки.
 • ­Поєднання однакових залишків: планується переміщення підібраних в умові залишків товару до будь-яких залишків такого ж товару в зазначеній зоні.
 • ­Поєднання різних залишків: планується переміщення підібраних в умові залишків товару до залишків іншого товару, також підібраним в цю умову.
В системі передбачений механізм планування автоматичного виконання компресії відповідно до заданого розкладу і необхідної періодичності.
Робота з радіотерміналами збору даних (ТЗД)
 • робота без операторів складу;
 • ­ онлайн-режим роботи складу;
 • ­ застосування ТЗД при обробці всіх складських задач;
 • ­ застосування ТЗД при виконанні допоміжних операцій
Управління ресурсами
 • ­управління задачами складу: класифікація та пріоритизація;
 • ­ автоматичний розподіл і видача задач;
 • ­ контроль виконання задач: фіксація виконавця, тривалості, простоїв;
 • ­ фіксація помилок при виконанні складських задач;
 • ­ призначення прав доступу залежно від кваліфікації персоналу і зон доступу;
 • ­ розрахунок виробітку складського персоналу за обсягом, вагою, кількістю операцій;
 • ­ аналіз ефективності та продуктивності роботи персоналу (KPI);
 • ­ розрахунок необхідної чисельності персоналу на зміну;
 • ­ управління складською технікою.
Розрахунок послуг відповідального зберігання
 • облік товару в розрізі власників;
 • ­ встановлення тарифів за складськими операціями за кожним власником;
 • ­ розрахунок вартості послуг за кожною операцією.
Управління двором/Yard Management
Функціонал "WMS Логістика. Управління складом" крім автоматизації задач за складською обробкою дозволяє управляти територією, що прилягає до складу. Даний функціонал дозволяє управляти рухом транспортних засобів, що надходять на територію складу, а саме:

 • ­ контролювати: реєстрація факту в'їзду і виїзду транспортних засобів на територію складу;
 • ­ формування і видача перепусток;
 • ­ визначати стоянкові місця для різних моделей транспортних засобів в автоматичному або ручному режимах;
 • ­ розклад воріт завантаження/розвантаження. Постановка на ворота з урахуванням моделей транспортних засобів;
 • ­ контроль ведення вантажно-розвантажувальних робіт;
 • ­ управління рухом транспортних засобів на складській території;
 • ­ облік і аналіз графіків прибуття/вибуття ТЗ;
 • ­ автоматичне призначення вікна завантаження/розвантаження до часу надходження ТЗ на склад;
 • ­ контроль роботи складу;
 • ­ монітор керівника складу;
 • ­ монітор замовлень і задач;
 • ­ монітор диспетчерів приймання та відвантаження;
 • ­ монітор ресурсів;
 • ­ аналітика роботи складу: заповненість, стан залишків, оптимізація зберігання.
Аналіз ефективності роботи складу
За фактом обробки складських операцій функціонал системи "WMS Логістика. Управління складом" дозволяє виконати:
 • ­моніторинг стану замовлень і задач до виконання;
 • ­ аналіз заповнювання складу в розрізі зон і комірок зберігання;
 • ­ аналіз поточного стану складу в розрізі адресного зберігання;
 • ­ план-фактний аналіз очікуваного до надходження товару і за фактом прийнятого на склад;
 • ­ план-фактний аналіз замовленого і відвантаженого товару зі складу;
 • ­ аналіз виробітку складського персоналу.
Моніторинг замовлень і задач здійснюється за допомогою робочих місць диспетчерів приймання, відвантаження і задач. Всі аналітичні функції реалізовані за допомогою звітів, які розроблені з використанням системи компоновки даних і можуть варіативно налаштовуватися користувачами функціоналу підсистеми. Звіти згруповані в залежності від призначення у відповідних підсистемах конфігурації.

Вартість

WMS Логістика. Управління складом
110 700 грн
основна поставка
Клієнтська ліцензія
від 10 000 грн
за 1 радіотермінал
Залишились запитання?
Залиште контактні дані і ми зв'яжемось з Вами найближчим часом
Як до Ваc звертатись?
Ваша електронна адреса
Ваш телефон
Завантаження файлів
Можливо завантажити до 10 файлів
Коментарі
*Натискаючи на кнопку "Надіслати" Ви погоджуєтесь з політикою конфіденційності та обробки персональних даних
Close
Месенджери
Telegram
WhatsApp
Viber
Messenger
Skype
Mail
Phone

Подпишитесь на наши уведомления, то Вы не пропустите важные новости, полезные статьи и выгодные акции
Виберіть розсилку

Зворотній зв’язок
Зателефонуйте нам
за номером
+38 (0412) 44-64-32
або
скористайтесь послугою
“зворотній дзвінок”
Зворотний дзвінок
Зв’яжіться з нами