Програма для розрахунку заробітної плати Зарплата та Управління персоналом

Зарплата і управління персоналом
Програма «Зарплата та Управління персоналом» — це потужний інструмент для реалізації кадрової політики підприємства, а також автоматизації різних служб підприємства, починаючи від служби управління персоналом і лінійних керівників до працівників бухгалтерії.
Конфігурація «Зарплата і Управління Персоналом» допомагає ефективніше працювати за такими напрямками:
 • розрахунок заробітної плати;
 • управління фінансовою мотивацією персоналу;
 • вирахування регламентованих законодавством податків і внесків із фонду оплати праці;
 • відображення нарахованої зарплати і податків у витратах підприємства;
 • управління грошовими розрахунками з персоналом, включаючи депонування;
 • облік кадрів і аналізу кадрового складу;
 • автоматизація кадрового діловодства;
 • планування потреб у персоналі;
 • забезпечення бізнесу кадрами;
 • управління компетенціями, атестаціями працівників;
 • ефективне планування зайнятості персоналу.
Ведення обліку діяльності декількох організацій
За допомогою «Зарплата і Управління Персоналом» можна вести кадрову управлінську й облікову діяльність декількох організацій, причому в ролі окремих організацій можуть виступати як юридичні особи, так і індивідуальні підприємці.
Прикладне рішення «Зарплата і Управління Персоналом» також може використовуватися на підприємствах холдингової структури, що складаються з декількох організацій, оформлених як юридичні особи або індивідуальні підприємці. Програма забезпечує паралельне ведення двох видів обліку персоналу – управлінського і регламентованого. Управлінський облік ведеться за підприємством у цілому, а регламентований облік ведеться окремо для кожної організації (юридичної особи або індивідуального підприємця).
Планування потреб в кадрах
Для планування потреб підприємства в кадрових ресурсах у програмі «Зарплата і Управління Персоналом» використовується так званий кадровий план – спеціальний інструмент для зберігання результатів планування персоналу. Програма дозволяє запланувати організаційно-посадовий склад, подієвий план змін організаційно-посадового складу і фонд оплати праці (ФОП).
За допомогою звітів про стан кадрового плану можна отримати оцінку ефективності робіт із набору персоналу, кількість вакантних робочих місць і дані про плановані витрати на заробітну плату персоналу.
Автоматизація підбору персону
«Зарплата і Управління Персоналом» підтримує документування й автоматизацію процесу підбору і оцінки кандидатів.

Прикладне рішення забезпечує:
 • зберігання особистих даних про кандидатів;
 • зберігання матеріалів, які супроводжують процес роботи з кандидатом, починаючи від його резюме і до результатів анкетування;
 • підготовку зустрічей з кандидатами й реєстрацію ухвалених рішень аж до прийняття кандидата на роботу.
Ведення бази питань і відповідей для анкет дозволяє оперативно готувати і проводити анкетування кандидатів, а також співробітників підприємства.
Управління компетенціями
Для управління компетенціями програма забезпечує оцінку персоналу, включаючи контроль результатів і якості оцінки. На підставі оцінки працівника (атестації) приймаються ключові кадрові рішення: прийом на роботу, ротації, зміна оплати праці, звільнення.
Управління фінансовою мотивацією працівників
«Зарплата і Управління Персоналом» дозволяє розробляти і застосовувати схеми фінансової мотивації працівників з використанням різних показників ефективності діяльності (KPI) як окремого працівника, так і підприємства в цілому. При розробці схем мотивації може бути використана довільна кількість видів нарахувань, при цьому є можливість конструювати сам алгоритм розрахунку нарахування.
Планування зайнятості персонала
«Зарплата і Управління Персоналом» дозволяє вирішити одне з основних завдань планування використання робочого часу – планувати проведення заходів та участь працівників у внутрішніх і зовнішніх заходах підприємства, а також призначати наради й зустрічі працівників підприємства .
Для підготовки проведення внутрішніх заходів підприємства «Зарплата і Управління Персоналом» надає відомості про використання приміщень підприємства, в яких ці заходи проводяться.
Планування чергових відпусток працівників підприємства здійснюється на підставі плану важливих заходів підприємства на рік і розкладу участі в них співробітників підприємства, при цьому враховуються побажання працівників і їх керівників. Формується графік відпусток співробітників підприємства і список запланованих відпусток. Для затвердження графіка відпусток у програмі використовується система затвердження прийнятих рішень.
Облік кадрів і аналіз кадрового складу
«Зарплата і Управління Персоналом» передбачає зберігання не тільки особистих даних працівників підприємства, але і службової інформації. До останньої належать: підрозділ, де значиться працівник, його посада, службові телефони й інша контактна інформація. Реєструється і просування працівника на підприємстві: прийом на роботу, службові переміщення, відпустки та відрядження аж до звільнення.
Для аналізу кадрового складу підприємства за накопиченою інформацією про працівників будуються різноманітні звіти. Серед них списки працівників організації, рух кадрів організації, статистика кадрів організації та ін.
«Зарплата і Управління Персоналом» підтримує ведення військового обліку відповідно до Закону України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу» № 2232-XII від 25.03.1992 року та Інструкції з військового обліку, затвердженої наказом Міноборони України № 165 від 27.06.1995 року. У програмі формуються всі необхідні відомості для подання у військкомати.
Трудові відносини, кадрове діловодство
«Зарплата і Управління Персоналом» підтримує ведення штатного розкладу організацій з можливістю зазначення різних видів тарифних ставок, довільної кількості надбавок, додаткової інформації про штатні одиниці. За штатним розкладом формується вся необхідна звітність. У програмі автоматизоване кадрове діловодство, включаючи заповнення уніфікованих друкованих форм: оформлення трудових договорів, прийом на роботу (форма П-1), кадрові переміщення працівників (форма П-5), звільнення з організації (форма П-8). На підставі кадрових даних будується уніфікована форма П-2 «Особова картка». Відповідно до затвердженого графіка відпусток формуються накази про надання відпустки працівникам (форми П-6 і П-7). Заплановані відрядження працівників реєструються в програмі, при цьому готуються накази про направлення працівників у відрядження, заповнюються посвідчення (уніфікована форма).
Розрахунок і облік заробітньої плати
Для розрахунку й обліку заробітної плати в програмі автоматизована діяльність як менеджерів, які приймають рішення щодо заробітної плати персоналу, так і бухгалтерів-розраховувачів заробітної плати:
 • розробка схем мотивації працівників;
 • облік результатів виробничої діяльності;
 • автоматичний розрахунок широкого кола нарахувань – від оплати за окладом до оплати лікарняних і відпусток за середнім заробітком;
 • гнучке налаштування використовуваних нарахувань і утримань.
«Зарплата і Управління Персоналом» забезпечує ведення взаєморозрахунків із працівниками підприємства, а також облік витрат на оплату праці у складі собівартості продукції і послуг. Автоматизований весь комплекс розрахунків із персоналом, починаючи від введення документів про фактичний виробіток, оплати лікарняних листів і відпусток, аж до формування документів на виплату зарплати і депонування, а також звітності в державні наглядові органи.

Реалізовано основні форми оплати праці, що використовуються на держрозрахункових підприємствах: погодинна (з використанням місячних, денних і погодинних тарифних ставок) і відрядна форми оплати праці, а також їх варіанти – погодинно-преміальна та відрядно-преміальна форми оплати праці.

Гнучкий механізм обліку використання робочого часу дозволяє описувати графіки роботи та реєструвати відхилення від звичайного режиму роботи. З метою забезпечення роботи на підприємствах з великою кількістю працівників основні «розрахункові» документи забезпечені засобами автоматичного заповнення й розрахунку. Крім проведення масових розрахунків заробітної плати, «Зарплата і Управління Персоналом» готує всі необхідні уніфіковані форми з обліку праці і заробітної плати і інші необхідні звіти, що дозволяють отримати інформацію за будь-який розрахунковий період:
 • розрахункові листки;
 • розрахунково-платіжні відомості;
 • платіжні відомості для отримання грошей через касу;
 • видаткові касові ордери;
 • зведення щодо нарахування і утримань і т. п.
 • результати розрахунків можуть бути представлені у вигляді аналітичних звітів, наочних графіків і діаграм:
 • аналіз нарахувань працівників організацій;
 • аналіз стану взаєморозрахунків із працівниками організацій і ін.
Обчислення регламентованих податків
«Зарплата і Управління Персоналом» забезпечує вирахування регламентованих законодавством податків із фонду оплати праці: податку на доходи фізичних осіб, внесків до фондів соціального страхування.
Гнучка реалізація обліку нарахованої зарплати і податків дозволяє довільним чином налаштувати порядок відображення цих сум у витратах підприємства, отримати аналітичну звітність за підсумками розрахунків, а також автоматично передати ці дані до типової конфігурації «Бухгалтерія 8» – програму «Бухгалтерія».
Регламентована звітність
За результатами обліку доходів, сум обчислених податків і внесків формується регламентована звітність:
 • Розрахункова відомість за формою № 1ДФ;
 • Персоніфікована звітність для ПФУ;
 • Звіти в ФСС на випадок тимчасової втрати працездатності, на випадок безробіття, від нещасних випадків на виробництві;
 • Звіт до Пенсійного фонду;
 • Звіт із праці (квартальна і місячна форми).
Регламентована звітність, що подається до податкових органів, може бути автоматично експортована у формат, затверджений наказом ДПАУ від 19.08.2005 № 351 (у файли з розширенням XML).
Вартість
Зарплата і Управління Персоналом Базова версія
2 240 грн
Замовити
Зарплата і Управління Персоналом
8 400 грн
Замовити
Замовити
Для оформлення замовлення залиште контактні дані
Як до Ваc звертатись?
Ваша електронна адреса
Ваш контактний телефон
*Натискаючи на кнопку "Надіслати" Ви погоджуєтесь з політикою конфіденційності та обробки персональних даних
Замовити
Для оформлення замовлення залиште контактні дані
Як до Ваc звертатись?
Ваша електронна адреса
Ваш контактний телефон
*Натискаючи на кнопку "Надіслати" Ви погоджуєтесь з політикою конфіденційності та обробки персональних даних
Залишились запитання?
Залиште контактні дані і ми зв'яжемось з Вами найближчим часом
Як до Ваc звертатись?
Ваша електронна адреса
Ваш телефон
Завантаження файлів
Можливо завантажити до 10 файлів
Коментарі
*Натискаючи на кнопку "Надіслати" Ви погоджуєтесь з політикою конфіденційності та обробки персональних даних

Підпишіться на наші сповіщення, тоді Ви не пропустите важливі новини, корисні статті та вигідні акції
Виберіть розсилку

Зворотній зв’язок
Зателефонуйте нам
за номером
+38 (0412) 44-64-32
або
скористайтесь послугою
“зворотній дзвінок”
Зворотний дзвінок
Зв’яжіться з нами