BAS ERP для молокозаводів

BAS ERP для молокозаводів
(0)
"BAS ERP" - інноваційне рішення для побудови комплексних інформаційних систем управління діяльністю багатопрофільних підприємств з урахуванням кращих світових і вітчизняних практик автоматизації великого і середнього бізнесу.

Переваги програмного забезпечення BAS ERP для керівників

BAS ERP – дає можливість керівнику проаналізувати:  
 • У програмі ви зможете побудувати ієрархічну модель цілей і цільових показників, використовувати інструменти для їх моніторингу та провести їх розширений аналіз. Всі ці процеси можна контролювати як з комп'ютера, так і з мобільних пристроїв;
 • Розширений аналіз фінансових результатів за напрямками діяльності;
 • Різноманітність графічних форм аналітичних звітів;
 • План-факт випущеної продукції;
 • Загальні витрати на виробництво.
Широкі можливості для планування діяльності - фінансове планування, планування продажів, завантаження персоналу, завантаження ресурсів підприємства та інше.

Проблеми які виникають на виробництві:

 • Контроль замовлень;
 • Планування товарів для виробництва;
 • Планування бюджету;
 • Виявлення потреби та продаж.

Молокозавод

Згідно замовлень клієнтів можна сформувати План на виробництво, автоматично підтягується продукція, яку потрібно виготовити.
Також по кнопці «Запланувати напівфабрикати», видно скільки та яких напівфабрикаті потрібно виготовити.
Функціонал підсистеми успішно справляється з завданнями планування закупівель на підставі планів продажів, виробництва і невиконаних замовлень покупців, аналізу потреб складу і виробництва в товарах, готової продукції і матеріалах.

На підставі плану формується Замовлення на виробництво з усіма напівфабрикатами.


Якщо замовлення на виробництво вже було сформоване, то в обробці по формуванню замовлненнь на виробництво згідно плану це видно.


По замовленню на виробництво, автоматично формуються Маршрутні листи на кожен напівфабрикат, у потріний цех згідно наперед створених рецептур.


Далі оператори на робочих місцях кожного цеху бачать яку продукцію саме їм потрібно виготовити, та у якій кількості, та заповнювати дані по виготовленій продукції у маршрутних листах.


Процес виконання поставленого плану можна аналізувати за допомогою звіту «Графік виробництва продукції по замовленням.


Якщо виробництво планується не тільки під замовлення, а й на складські залишки, для вільного продажу, то Замовлення на виробництво можна формувати окремо, саме по собі
Менеджери можуть аналізувати доступність товару на складах за допомогою звіту «Залишки та доступність на складах»
В цьому звіті видно, яка кількість товару є на складі, яка кількість товару доступна для продажу, також видно планову кількість надходження товару, та продажу зі складу.

Специфікація рядка замовлення: 
 • Формування груп спільно виробленої продукції;
 • Сукупна потреба в стандартних напівфабрикатах;
 • Редагування структури виробничого процесу виготовлення та склад використовуваних ресурсів;
 • Завдання способу забезпечення матеріальних ресурсів.
Порядок планування замовлень на виробництво
Послідовність планування замовлень на виробництво задається через чергу замовлень:
склад значень пріоритетів визначається користувачами,
пріоритет успадковується від замовлень клієнтів,
всередині одного пріоритету можна вручну задати бажаний порядок планування.
Управління чергою замовлень дозволяє забезпечити швидке реагування на потік мінливих клієнтських замовлень і оптимізувати послідовність виконання виробничих процесів.

БЮДЖЕТУВАННЯ в BAS ERP

Тактичне планування здійснюється в підсистемі Бюджетування:
 • планування та моделювання різних варіантів бюджетів (інтуїтивно зрозуміла настройка структури бюджетів, "таблична модель бюджетування");
 • збір та аналіз даних про фактичне виконання бюджетів;
 • контроль лімітованих показників бюджетів;
 • аналіз і оцінка прогнозного і поточного фінансового стану підприємства.
Управління фінансами:
 • формування та підтримка фінансових моделей;
 • збір вихідних даних з будь-яких суміжних підсистем;
 • гнучка обробка даних в рамках моделей;
 • генератор фінансових звітів.
Ключова функціональність бюджетування: 
 • Настроюються види бюджетів і розширена аналітика;
 • Моделювання сценаріїв;
 • Управління бюджетним процесом;
 • Підтримка декількох валют;
 • Табличні форми введення і коригування;
 • Економічний прогноз;
 • Аналіз досягнення планових показників;
 • Складання зведеної звітності за результатами моніторингу;
 • Розширений фінансовий аналіз;
 • Обороти однієї статті можуть міняти кілька інших статей або залишкових показників бюджетів.
Для статті бюджетів можна:
1) вказати до шести аналітик, що деталізують обороти за статтею,
2) вибрати, за якою ознакою відбуватиметься облік даних - за кількістю, валюті або за двома ознаками відразу.
Управління операціями
Управління операціями дозволяє регламентувати процес продажів.
Підтримуються три типи угод:
 • використання процесів продажів, керованих бізнес-процесами;
 • без використання процесів продажів;
 • використання процесів продажів, керованих «вручну».
Результати роботи за угодою:
 • зберігання всіх документів (в тому числі і взаємодій з клієнтом);
 • фіксація виграшу або програшу угоди із зазначенням причини;
 • контроль результатів виконання угоди.
Управління закупівлями
Підсистема допомагає чітко побудувати взаємодію менеджерів із закупівель з постачальниками, оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання. Менеджери можуть своєчасно отримувати інформацію, необхідну для прийняття рішень про поповнення запасів.
Для зниження витрат і оптимальної організації закупівель програма підбирає найкращих постачальників товару, виходячи з їх надійності, історії поставок, критеріїв терміновості виконання замовлень, умов доставки, територіального розташування і автоматично формує замовлення для них.
Функціонал підсистеми успішно справляється з завданнями планування закупівель на підставі планів продажів, виробництва і невиконаних замовлень покупців, аналізу потреб складу і виробництва в товарах, готової продукції і матеріалах.