BAS ERP для м'ясокомбіната

BAS ERP для м'ясокомбіната
(0)
"BAS ERP" - інноваційне рішення для побудови комплексних інформаційних систем управління діяльністю багатопрофільних підприємств з урахуванням кращих світових і вітчизняних практик автоматизації великого і середнього бізнесу.

 Переваги програмного забезпечення BAS ERP 

BAS ERPдає можливість керівнику проаналізувати:

 • План-факт випущеної продукції;
 • Загальні витрати на виробництво;
 • Прибуток або збиток;
 • У програмі ви зможете побудувати ієрархічну модель цілей і цільових показників, використовувати інструменти для їх моніторингу та провести їх розширений аналіз. Всі ці процеси можна контролювати як з комп'ютера, так і з мобільних пристроїв.
 • Розширений аналіз фінансових результатів за напрямками діяльності.
 • Різноманітність графічних форм аналітичних звітів.

"BAS ERP" дозволяє:

 • забезпечити високу надійність, продуктивність і масштабованість системи;
 • організувати роботу з системою через Інтернет, в режимі тонкого клієнта або веб-клієнта (через звичайний інтернет-браузер), в т.ч. в "хмарному" режимі;
 • створювати мобільні робочі місця з використанням планшетів і смартфонів під управлінням iOS або Android;
 • налаштовувати інтерфейс для конкретного користувача або групи користувачів, з урахуванням ролі користувача, його прав доступу і індивідуальних налаштувань.


Проблеми які виникають на виробництві:
 • Контроль замовлень;
 • Планування товарів для виробництва;
 • Планування бюджету;
 • Виявлення потреби та продаж.

Порядок планування замовлень на виробництво
Послідовність планування замовлень на виробництво задається через чергу замовлень:

 • склад значень пріоритетів визначається користувачами;
 • пріоритет успадковується від замовлень клієнтів;
 • всередині одного пріоритету можна вручну задати бажаний порядок планування.
Управління чергою замовлень дозволяє забезпечити швидке реагування на потік мінливих клієнтських замовлень і оптимізувати послідовність виконання виробничих процесів.
По типовій нашій конфігурації:
По замовленням клієнтів в формі «Стан забезпечення замовлень» видно що продукції на складі немає , і її потрібно забезпечити.

Фактичне планування здійснюється в підсистемі Бюджетування:

 • планування та моделювання різних варіантів бюджетів (інтуїтивно зрозуміла настройка структури бюджетів, "таблична модель бюджетування"),
 • збір та аналіз даних про фактичне виконання бюджетів,
 • контроль лімітованих показників бюджетів,
 • аналіз і оцінка прогнозного і поточного фінансового стану підприємства.
Від заказів клієнтів можна сформувати План виробництва: Меню Бюджетування та планування – Плани виробництва .
План формує, напівфабрикати планує.

Є друковані форми
Функціонал підсистеми успішно справляється з завданнями планування закупівель на підставі планів продажів, виробництва і невиконаних замовлень покупців, аналізу потреб складу і виробництва в товарах, готової продукції і матеріалах.На підставі плану виробництва можна сформувати Замовлення у виробництво
Передача матеріалів у виробництво:
Замовлення матеріалів у виробництво:

 • За обраною специфікації вироби,
 • Під призначення,
 • Резервування або забезпечення наявності.
 • Передача в виробництво.
 • Випуск продукції:
 • Під призначення,
 • Резервується під замовлення,
 • Відособлена собівартість.
Розподіл матеріалів на випуск:
 • регламентним документом.


По замовленню на виробництво є проблема.  Специфікація працює на зборку , на розподіл ( в матеріалах 1 тушка, на виході 20 номенклатур ), для кожного напіфабрикату ( Наприклад: свинина нежирна, свинина жирна, шпиг), программа робить окремий Маршрутний лист, і в кожному МЛ повний товарний склад.Тому якщо брати типовий функціонал то з плану можна побачити скільки кг туші нам треба взяти щоб отримати потрібні напівфабрикати для ковбас. Розділ туші робити просто виробництвом по факту без Замовлення у виробництво, без маршрутних листів, а у замовленні тільки ковбаси, тоді МЛ будуть просто на ковбаси.

Випуск напівфабрикатів.


Та списання туш на виготовлені напівфабрикати


Можна сформувати замовлення постачальнику на матеріали, яких не вистачає.


При виробництві ковбас по маршрутним листам, кожну дію видно що потрібно зробити.


По черзі виконуються дії, початок роботи з МЛ, передача матеріалів по МЛ , оформлення виробітку, оформлення випуску продукції.

УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖАМИ

Методи забезпечення потреб
Програма автоматично пропонує оптимальну кількість товарів для замовлення, грунтуючись на потребах, які розраховані різними методами:
 • Замовлення на замовлення - забезпечується тільки кількість, необхідне для закриття потреби на замовлення, в тому числі відокремлений забезпечення під конкретне замовлення клієнта.
Підтримка запасу матеріальних цінностей:
 • min-max - забезпечення максимальної кількості при зниженні залишку до мінімуму
 • розрахунок за нормою - виходячи з прогнозу витрати по денній нормі споживання
 • розрахунок за статистикою - виходячи з прогнозу витрати згідно розрахованим за статистикою середньоденного споживання.
Можливості:
 • Класифікація номенклатури по товарних марках (брендам), товарними категоріями, рейтингами продажів
 • Типізація роздрібних магазинів по подібними маркетинговим ознаками - формат магазину за місцем, цінової категорії, галузі.
 • Управління асортиментом магазинів з урахуванням життєвого циклу товарів - введення / початку продажів / виводу / заборони продажу.
 • Управління колекціями (сезонами) товарів.
 • Установка квот асортименту для планування складу товарів і раціонального розподілу торгових площ по колекціях, товарними категоріями, брендам.
 • Клієнти та їх контактні особи в режимі самообслуговування можуть швидко оформляти замовлення, контролювати взаєморозрахунки, доступні залишки товарів і стан забезпечення замовлень, оформляти претензії.
 • При організації продажів через торгових представників можна планувати їх роботу у вигляді задач від супервайзера або вони можуть самі планувати продажу на підставі наданої інформації про товари, прайсах, клієнтів.
 • Передбачено Робоче місце касира з підключенням ККМ для оформлення оперативних роздрібних продажів окремими Чеками, в тому числі з оплатою платіжними картами, бонусними балами або подарунковими сертифікатами.