Управління лісовим господарством

Управління лісовим господарством
(0)

Всім лісникам добре відомо  якою трудомісткою є процедура  виконання  матеріальної, а тим більше, матеріально-грошової оцінки лісосік.  Це робота, котра потребує великої уваги, точності, спеціальних знань і неабиякої працелюбності та відповідальності.

Переваги програмного продукту «Управління Лісовим господарством» для лісників

Планування лісової продукції
Підсистема дозволяє вести облік:
 • ділянок лісового фонду, збереження інформації по їх складу і характеристикам, в розрізі територіальних одиниць - (обходи / квартали / видділи / підвідділи);
 • Структурі адміністративних районів / сільрад;
 • Лісових господарств;
 • Лісорубного квитка;
 • Актів передачі лісосік підрядникам;
 • Актів огляду місць рубок;
 • Планів по заготівлі, план-фактного аналізу заготовки.
 • Дозволяє контролювати маршрути транспортних засобів.

Ваших знань достатньо - щоб використовувати програму, не потрібно знати бухгалтерський і податковий облік. Програма не перевантажена зайвими можливостями, в ній реалізовано все тільки найнеобхідніше для обліку, контролю, аналізу та планування в малому бізнесі.
Широкі можливості для планування діяльності - фінансове планування, планування продажів, завантаження персоналу, завантаження ресурсів підприємства та інше.

Використання програмного продукту для лісового господарства

Проблеми які виникають в діяльності лісового господарства:
 • Переробка лісової продукції;
 • Облік лісової продукції;
 • Ремонт транспортних засобів та контроль їхніх маршрутів;
 • Планування лісової продукції.

Облік розпилу і переробка    

Підсистема дозволяє вести облік виробництва пилопродукції, переробки основної сировини, як власними силами, так і стороннім переробником, за допомогою:

 • Щоденники надходження в цех переробки (типова форма ЛГ-12)
 • Змінні рапорту розпилу (типова форма ЛГ-16)
 • Акти на переробку лісопродукції (типова форма ЛГ-15)
 • Журнали показників по розпилу деревини та лісопильних рам (типова форма ЛГ-17)
 • Відомості обліку виробництва продукції і переробки і витрат сировини (типова форма ЛГ-18).


Облік лісової продукції

Підсистема обліку лісопродукції дозволяє повністю автоматизувати всі сфери і етапи роботи лісового господарства, включаючи заготівлю лісу на верхніх складах, вивезення його на проміжні і нижні склади, розкряжування довгомірних лісоматеріалів, реалізація лісу.

Для операцій заготовки, трелювання, розкряжування, вивезення та реалізації розроблені: • Щоденники приймання (типова форма ЛГ-4);
 • Щоденники трелювання (типова форма ЛГ-4);
 • Щоденники розкряжування (типова форма ЛГ-5);
 • ТТН на вивезення / власні потреби;
 • Наряди і зведені наряди на відпуск лісопродукції (типова форма ЛГ-20);
 • ТТН на реалізацію клієнту (видаткові накладні) (типова форма ЛГ-22);
Для операцій складського обліку реалізовані:
 • Інвентаризації лісопродукції (розписка, наказ, порівняльна відомість; типові форма ІНВ-1, ІНВ-2, ІНВ-3);
 • Оприбуткування / списання лісопродукції за результатами інвентаризацій;
 • Акти про зміну якості (типова форма ЛГ-19).
Для зручності реалізовано автоматичне формування актів виконаних робіт за послуги, що надаються підприємцями / підприємствами, які здійснювали рубку.
Для аналізу оперативного обліку по лесопроізводство розроблено безліч звітів, таких як:

 • Довідки про заготівлю, трелюванні, розкряжування деревини;
 • Довідки про пройдену площі, про сучках;
 • Відомості про заготовленої, стрелеванной, раскряжеванной деревині;
 • Рапорти і зведені рапорту про рух леоспродукціі, а також додатки до них з деталізацією до документів-першоджерел (типова форма ЛГ-6)
 • Відомості про рух лісопродукції
 • Реєстри ТТН (типова форма ЛГ-9)
 • Журнали надходження лісопродукції від вивезення (типова форма ЛГ-10)
 • Зведені журнали реалізацій (типова форма ЛГ-23)
 • та інші.
Ремонт транспортних засобів та контроль їхніх маршрутів

Підсистема дозволяє вести облік:

 • Транспортних засобів і облік витрат по ремонтам автотранспорту;
 • Подорожніх листів тракторів (типова форма №65). Для аналізу реалізовані картки і відомості по роботі тракторів;
 • Подорожніх листів легкових автомобілів, і відомостей до них;
 • Подорожніх листів вантажних автомобілів (типова форма №2). Для аналізу реалізовані картки і відомості по роботі вантажних автомобілів.
Інші функціональні можливості програмного забезпечення
Технологічні операції і норми
Підсистема включає механізми для реєстрації і розрахунку нормативів з оплати праці та списання ПММ:
 • Перерахунок тарифних ставок за розрядами;
 • Реєстрація норм на виконання робіт та списання ПММ;
 • Перерахунок розцінок технологічних операцій.
Оплата праці
Підсистема розрахунку заробітної плати і ведення кадрового обліку дозволяє автоматизувати весь комплекс розрахунків з персоналом, починаючи від введення документів про фактично відпрацьований час, документів про відрядну оплату праці, розрахунки за договорами цивільно-правового характеру, оплати лікарняних листів і відпусток, аж до формування документів на виплату зарплати і регламентованої звітності (1-ДФ, ЄСВ, 1-ПВ і інші). 
Зокрема, для обліку заробітної плати відрядників реалізовані:
 • Наряд-акт на виконання робіт (типова форма ЛГ-1);
 • Наряд-акт на переробку деревини (типова форма ЛГ-15);
 • Журнали виконаних роботи (типова форма ЛГ-2), інших виконаних робіт (типова форма ЛГ-3).
Розрахунок собівартості і визначення фін. результатів
За даними документів оперативного обліку реалізовано автоматичне формування документів бухгалтерського обліку щодо списання, переміщення матеріалів, а також випуску лісопродукції та пилопродукції.
Розподіл загальновиробничий витрат, розрахунок і коректування собівартості продукції в бухгалтерському обліку здійснюється відповідно до законодавства та особливостей розрахунку собівартості лісових господарств.