Автоматизація керування рестораном

Автоматизація керування рестораном включає в себе :
-Облік по декільком організаціям
-Ціноутворення
-Взаєморозрахунки
-Управління поставками
-Управління продажами
-Управління складськими запасами
-Виробництво
Данні процеси ми й допомогаємо вам автоматизувати, прислуховуємось до ваших побажань та знаходимо готові рішення для спрощення складних,монотонних процесів.

Керування рестораном: редакція 3:
Облік по декільком організаціям:
⦁    облік від імені декількох організацій, на будь-якій кількості складів, управлінський облік по компанії в цілому;
⦁    механізм передачі товарів всередині компанії іншій юридичній особі (у випадку оформлення документа «Реалізація товарів» своїй юридичній особі автоматично (по налаштуванню) буде формуватись документ «Надходження товарів».
Ціноутворення:
⦁    необмежена кількість категорій цін;
⦁    зберігання ціни постачальника;
⦁    можливість зберігання ціни у будь-якій валюті;
⦁    формування націнки і знижки, переоцінка.
Взаєморозрахунки:
⦁    ведення взаєморозрахунків у розрізі «контрагент», «договір», «угода»;
⦁    індивідуальна стратегія відвантаження та оплати для кожного контрагента.
Управління поставками:
⦁    оперативне планування закупок, контроль оплати та поставки;
⦁    формування внутрішніх замовлень;
⦁    прийом на комісію.
Управління продажами:
⦁    розмежування роздрібного і оптового документообороту;
⦁    облік наданих послуг;
⦁    розширений аналіз продаж;
⦁    реалізація товарів і став з модифікаторами.
Управління складськими запасами:
⦁    облік за методами «ФІФО», «ЛІФО» і по «Середньому»;
⦁    облік додаткових витрат;
⦁    облік товарів за додатковими характеристиками;
⦁    переміщення, інвентаризація, списання, пересортиця;
⦁    розширені функції проведення інвентаризації: інвентаризація алкоголю, напівфабрикатів, розподіл мінусів.
Виробництво:
⦁    складання планів виробництва у розрізі різних характеристик обліку на підставі аналізу даних про виробництво за попередні періоди;
⦁    порівняння планів виробництва по різним місцям реалізації страв і товарів компанії;
⦁    випуск продукції (страви, напівфабрикати, комплексні обіди) з розрахунком собівартості;
⦁    облік